Osnovano Vijeće mladih Unsko-sanskog kantona

Da su mladi spremni preuzeti svoju ulogu u društvu govori u prilog činjenica da je jučer, 11. marta 2013. g. osnovano drugo kantonalno vijeće, Vijeće mladih Unsko-saskog kantona. Čine ga: Vijeće mladih općine Cazin, Vijeće mladih općine Velika Kladuša, Vijeće mladih općine Bosanska Krupa, Vijeće mladih općine Ključ i Vijeće mladih općine Sanski Most. Osnovni ciljevi i zadaci Vijeća su su koordiniranje rada općinskh vijeća mladih na području tog kantona, uključivanje mladih u društveni život zajednice i zastupanje njihovih interesa.

Tokom skupštine usvojen je statut, te su izabrani članovi upravnog i nadzornog odbora. Za predjednicu Vijeća imenovana je gđa Emina Sivić. Podršku izgradnji institucionalne struktuture predstavnika mladih u FBiH dao je i predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona gosp. Admir Hadžipašić.

 Usk_1
©2020 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search