Startup biznisi su u okviru inicijative Omladinski startup biznisi finansirani od strane lokalnih zajednica prepoznati kao oblici malih i srednjih preduzeća koji mladima pružaju priliku za održivo zaposlenje. Ključna uloga malih preduzeća u oporavku privrede i inoviranju prepoznata je i regionu. Sektor malih i srednjih preduzeća (SME-small and medium entreprises) obuhvaća 99% svih preduzeća u Europskoj Uniji (2 od 3 radna mjesta u EU pripadaju ovom sektoru). 9 od 10 ovakvih preduzeća su mikro preduzeća s manje od 10 zaposlenih, kakva se potiču u brojnim inicijativama.

 Tako su mladi preduzetnici u BiH dobili još jednu priliku da unaprijede svoje preduzeće, razviju svoje ideje i povežu se s drugim preduzetnicima i investitorima. 25 startup preduzeća iz BiH, timova i njihovih mentora, imaju mogućnost besplatnog učešća na jednoj od najvećih međunarodnih konferencija o preduzetništvu i inovacijama u Alpe-Adria regionu, koja će se održati 13. i 14. maja u Mariboru (Slovenija), kao i mogućnost besplatnog učešća na postkonferencijskom događaju u Ljubljani. Organizator je inicijativa “Start:up” Slovenija

 Svake godine na ovoj konferenciji učestvuje više od 50 poznatih regionalnih i međunarodnih govornika, kao i oko 600 polaznika iz više od 10 zemalja. Riječ je o jedinstvenom događaju koji nudi sistemsko umrežavanje i direktne susrete sa investitorima. Pet odabranih obećavajućih “start up” kompanija imaće dodatnu mogućnost za petominutnu prezentaciju pred prisutnim investitorima i članovima žirija, kao i za osvajanje vrijednih novčanih nagrada.

Zainteresirani preduzetnici trebaju poslati dvije prijave na egleskom jeziku (zvaničnom jeziku konferencije): najavu interesa (najkasnije do 15. aprila) i aplikaciju za PODIM CHallenge (najkasnije do 25 aprila, 2015.). Više informacija o događaju i načinu prijave dostupno na linku.

Projekat zapošljavanja mladih (YEP), koji se realizuje uz podršku Vlade Švicarske, organizuje sedmi  Forum o zapošljavanju mladih: „Garancija za mlade“. Na Forumu će biti predstavljeni rezultati YEP lokalnih inicijativa – pilot programa kroz koji je u 2014. godini 13 nevladinih organizacija, u partnerstvu sa javnim službama za zapošljavanje, osiguralo zaposlenje za 120 mladih.

U forumskoj diskusiji će učestvovati veliki broj predstavnika lokalnih institucija, poslodavaca, javnih službi za zapošljavanje, nevladinih organizacija, međunarodnih donatora i mladih. Sedmi Forum o zapošljavanju mladih će se održati u četvrtak, 12. marta 2015. godine, sa početkom u 10 sati u hotelu Termag na Jahorini. Tema Foruma je kreiranje prilika za zapošljavanje mladih, a zadatak definisati načine podrške mladima, po ugledu na program Garancija za mlade. Ovim programom zemlje Evropske unije su se obavezale da će u najkraćem mogućem roku od prijave mlade nezaposlene osobe na evidenciju javne službe za zapošljavanje osigurati kvalitetnu priliku za zaposlenje, obuku ili nastavak školovanja.

Forum će, predstavljanjem uspješnih modela, pokušati dati odgovore na pitanja: da li je realizacija ovakvog programa moguća u uslovima Bosne i Hercegovine; koji resursi nedostaju za njegovu realizaciju; kako nedostajuće resurse razviti; i kako u ovom procesu osigurati posvećenost, angažman i koordinirano djelovanje različitih aktera? Preporuke Foruma trebaju dati putokaz kako povećati broj, uspješnost i održivost programa za zapošljavanje mladih.

Više informacija na stranici www.yep.ba.

Na osnovu člana 38. Statuta Općine Novi Travnik ("Službeni glasnik općine Novi Travnik", broj: 3/08), Odluke o kriterijima, načinu i postupku dodjele sredstava za finansiranje omladinskih startup biznisa na području općine Novi Travnik ("Službeni glasnik općine Novi Travnik", broj: 8/14) i Sporazuma o saradnji između Općine Novi Travnik i Instituta za razvoj mladih KULT u vezi sa finansiranjem omladinskih startup biznisa od strane lokalne zajednice, broj: 01-49-1789/14 od 30.09.2014. godine, načelnik Općine objavljuje: 

JAVNI POZIV

za finansiranje omladinskih startup biznisa

(...)

Ko može aplicirati?

Na konkursu mogu da učestvuju mladi (punoljestna fizička lica starosti do 35 godina ili tim od više fizičkih lica), s prebivalištem na području općine Novi Travnik i koji u trenutku objave poziva nemaju registrirano preduzeće, koji imaju interesantnu poslovnu ideju i žele je realizovati kroz započinjanje sopstvenog poslovnog poduhvata na području općine Novi Travnik. Očekuje se i ohrabruje prijavljivanje i učešće timova u kojima je oko jedne poslovne ideje okupljeno više osoba. Šansa da biznis plan bude realizovan je veća ukoliko biznis plan bude imao sve relavntne i realne pokazatelje uspješnosti. Jedan tim, odnosno samostalni podnosilac, može prijaviti više biznis planova. Ista osoba ne može biti član dva tima, niti istovremeno prijaviti ideju kao samostalni podnosilac i biti član jednog tima. 

Ko ne može aplicirati?

Prijave aplikacija se neće primati od osoba starijih od 35 godina i koje nemaju prebivalište na području općine Novi Travnik. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

(...)

Javni poziv je otvoren od 20.01.2015. do 04.02.2015. godine.

(...) 

Podrška Općine

Općina će tokom javnog poziva osigurati edukaciju za sve zainteresovane u pogledu popune obrasca prijave i odgovoriti na sva dodatna pitanja. Edukacija će se održati u utorak, 27.01.2015. godine, u sali Općinskog vijeća, s početkom u 10:00 sati. 

Na stranici Općine možete pronaći javni poziv, obrazac prijave, uputstvo za popunjavanje prijave i primjer popunjenog obrasca. 

Institut za razvoj mladih KULT provodi aktivnosti u sklopu inicijative Omladinski start-up biznisi, namijenjene smanjenju nezaposlenosti mladih uvođenjem institucionalnih mehanizama podrške mladih preduzetnicima,  uključujući finansijsku i savjetodavnu pomoć nezaposlenim mladih osobama zaintersiranim za samozapošljavanje. U proteklom periodu finansirano je 9 omladinskih start up biznisa, a jos pet lokalnih zajednica uključenih u javni poziv je raspisalo javni poziv na osnovu kojih će biti finansirano više od 20 start up biznisa.

Radi uspješnih procesa koji se odvijaju na području općine Orašje, programa koje je predvijedjela Općina, inicijative Vijeća mladih općine Orašje pomoću koje će biti finansirana 3 omladinska start up bzinisa u sklopu podrške Projekta zapošljavanja mladih, predstavnice Instituta su održale sastanak s načelnikom Općine Orašje, gosp. Đurom Topićem. Načelnik, kao i službenik za pitanja mladih Općine Orašje upoznati su s programom, ciljevima, dosadašnjim uspjesima. Na sastanku se govorilo o programima koje razvija Općina, planiranim sredstvima za 2015. godinu i problemima s kojima se susreću mladi u Orašju.
Općina Orašje je pokazala veliku zainteresovanost i spremnost da odgovori gdje god je to moguće kako bi se položaj mladih, posebno nezaposlenih poboljšao i radi toga želju da se uključi u inicijativu Instituta.

Nadamo se uspješnim rezultatima u narednom periodu.

Aktivnost podržana  u sklopu "Projekta zapošljavanja mladih" Švicarske vlade.

Na osnovu Sporazuma o saradnji između opštine Istočno Novo Sarajevo i Instituta za razvoj mladih „KULT“ br. 01/I-013-1098/14 od 30.09.2014. godine, Budžeta opštine Istočno Novo Sarajevo za 2015. godinu i člana 27. Statuta opštine Istočno Novo Sarajevo („Službene novine Grada Istočno Sarajevo“ broj 13/14 ), Načelnik opštine objavljuje


JAVNI POZIV
za finansiranje najboljeg omladinskog start up biznisa


Finansiranje omladinskih start up biznisa Opštine Istočno Novo Sarajevo u suštini, ne predstavlja samo takmičenje između projekata za novi biznis nego je usmjeren ka podsticaju  mladim ljudima da sami osnivaju preduzeća ili preduzetničke djelatnosti.Organizaciju ovih ciljeva vodi opština Istočno Novo Sarajevo na temelju ciljeva iz strateških dokumenata Opštine. Ovim programom su definisane pojedinosti u smislu uslova za učešće na takmičenju, organizacija takmičenja i načina za odabir pobjedničkih ideja kao i sklapanje ugovora za one koji odluče krenuti sa realizacijom dostavljenog biznis plana.

Ko može aplicirati?

Na konkursu mogu da učestvuju fizička lica, pojedinačno ili u grupi, koji se u momentu podnošenja prijave ne mogu okarakterisati kao preduzetnici iako su to nekada bili. Prijave mogu podnijeti punoljetne osobe do 35 godina starosti, sa prebivalištem na području opštine Istočno Novo Sarajevo, koje imaju interesantnu poslovnu ideju i žele je realizovati kroz započinjanje sopstvenog poslovnog poduhvata na području opštine Istočno Novo Sarajevo. Očekuje se i ohrabruje prijavljivanje i učešće timova u kojima je oko jedne poslovne ideje okupljeno više osoba. Šansa da biznis plan bude realizovan, uz saglasnost podnosioca plana (u slučaju da podnosilac plana ne odluči ući u realizaciju biznis-plana), je veća ukoliko biznis – plan bude imao sve relevantne i realne pokazatelje uspješnosti. Jedan tim, odnosno samostalni podnosilac, može prijaviti više biznis planova. Ista osoba ne može biti član dva tima, niti istovremeno prijaviti ideju kao samostalni podnosilac i biti član jednog tima.

Ko ne može aplicirati?

Prijave aplikacija se neće primati od osoba starijih od 35 godina. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. Kakva ideja se može obraditi kroz biznis plan? Ideja koja se prijavljuje mora se obraditi kao biznis-plan, ideje u svim djelatnostima osim trgovine i ugostiteljstva (izuzev originalnih ideja vezanih za turizam i domaće proizvode) pod uslovom da se realizuje na području opštine Istočno Novo Sarajevo. Zamišljenu poslovnu ideju treba prenijeti u biznis plan prema originalnom obrascu prijave objavljenom na internet stranici www.opstinains.net. Odgovornost za originalnost poslovne ideje je isključivo na podnosiocu ideje. Komisija će izvršiti vrednovanje biznis-planova prema jedinstvenim kriterijima, a prednost će imati nezaposleni podnosioci planova kao i timski prijedlozi, ukoliko je utvrđen približan kvalitet podnesenih planova (do 5%).

Prva faza

Javni poziv je otvoren od 30.12.2014. godine do 13.02.2015. godine.

Druga faza

Objava rezultata javnog poziva izvršit će se do 20.02.2015. godine, nakon čega će se obaviti intervju i donijeti konačna odluka o potpisivanju ugovora.

Treća faza

Sklapanjem ugovora sa podnosiocima zahtjeva će se definisati prava i obaveze opštine Istočno Novo Sarajevo i podnosioca aplikacije.

Tajnost i povjerljivost plana

Da bi se zaštitili svi podnosioci aplikacija i onemogućila zloupotreba povjerljivih informacija izloženih u poslovnim planovima, članovi Radne grupe za ocjenjivanje i zaposleni u opština Istočno Novo Sarajevo i druge osobe koje su uključene u realizaciju ovog Programa obavezuju se na zaštitu povjerljivosti i tajnost.

Podrška opštine

Opština Istočno Novo Sarajevo će tokom Javnog poziva obezbjediti edukaciju za sve zainteresovane u pogledu popunjavanja obrasca aplikacije i odgovoriti na sva dodatna pitanja. Edukacija će se održati 02.02.2015. godine, u Sali opštine Istočno Novo Sarajevo, sa početkom u 11:00 časova. Druge edukacije će se održati prema iskazanom interesu.
Opština Istočno Novo Sarajevo  će obezbjediti za uspješno ocjenjen bisnis plan troškove registracije firme, dio ili u potpunosti troškove zakupa prostora u prve tri godine obavljanja djelatnosti, te dio ili u potpunosti trošak zdravstvenog i penzionog osiguranja u prvoj godini obavljanja djelatnosti. Ukoliko biznis plan bude uspješno ocjenjen a podnosilac biznis-plana nije spreman isti sam realizovati, takav plan će se ponuditi bilo kome za realizaciju uz dogovorenu naknadu sa podnosiocem aplikacije. Opština Istočno Novo Sarajevo će podnosioce biznis-planova, koji budu uspješno ocjenjeni, uputiti na određene adrese radi podrške izvora finansiranja.

Ciljevi javnog poziva

Probuditi preduzetnički duh među mladim ljudima, motivisati studente, početnike i kreativne pojedince sa inovativnim i provedivim poslovnim idejama, obuka o procesu stvaranja novih poslovnih mogućnosti, omogućiti mladim ljudima stvarno pokretanje vlastitog posla.


Prijave dostavljati u zatvorenoj koverti sa imenom pošiljaoca i naznakom „ Prijava na Javni poziv za finansiranje najboljeg omladinskog start up biznisa“, putem pošte na adresu: Opština Istočno Novo Sarajevo, Stefana Nemanje br. 2, 71 123 Istočno Novo Sarajevo ili  predati lično na Protokol opštine Istočno Novo Sarajevo.

Omladinski start-up... / Galerija slika

©2019 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search