Projektni tim je u prostorijama Instituta za razvoj mladih KULT 27. maja 2014. g. ugostio Skoogh Pierra i Strandh Juliu predstavnike/ce Kommunal Stockholms Lan (Švedskog sindikata općinskih radnika za regiju Štokholm). Tokom sastanka se razgovaralo o projektima na kojima Institut radi, s posebnim osvrtom na obuke za omladinske lidere/ice, službenike/ce za mlade i stručne saradnike/ce za rad s mladima. Predstavljeni su dosadašnji ostvareni rezultati kao i film o obuci UMiD – Uči, misli i djeluj!. Posebna tema sastanka je bio razgovor o budućoj saradnji između Kommunal Stockholms Län i Instituta, koja će se sigurno realizirati kroz zajedničke aktivnosti kada su u pitanju mladi i razmjena iskustva. Predstavnici/e Kommunal Stockholms Lan su imali priliku obići i upoznati Obrazovno –razonodni centar za mlade SPAJALICA. Sigurni smo kako ćemo razmjenom iskustava naučiti mnogo jedni od drugih, a primjere dobre prakse koristiti u budućem radu. 

Institut za razvoj mladih KULT je učestvovao na treningu „Budi ključ. Osnaživanje omladinskih radnika putem vještina upravljanja konfliktima“, održanom od 5. do 13. maja 2014.g. u Europskom omladinskom centru za edukaciju u Sajanu (Srbija), koji je organizirao CULTURE GOES EUROPE (CGE) - Soziokulturelle Initiative Erfurt.

Cilj treninga je osnaživanje omladinskih radnika/ca tj. stručnih saradnika/ca za rad s mladima da kroz upravljanje konfliktima i praktičnim vještinama interveniraju kada je riječ o različitim društvenim sukobima u lokalnoj zajednici. Trening je nastojao da razvije kompetencije koje doprinose duhu uzajamnog razumijevanja i poštovanja na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini.

Omladinski radnici/e imaju važnu ulogu u pružanju potpore mladima kada je riječ o suočavanju s privatnim, društvenim i interkulturalnim sukobima. Tokom osmodnevnog treninga trenerice Marija Farmer i Sylvia Schmidt su razgovarale s učesnicima/ama o različitim vrstama konflikata, razmjeni iskustva, primjerima dobre prakse, strategijama i metodama upravljanja konfliktima i razvijanju zajedničke strategije koja će biti primjenjiva u svim lokalnim zajednicama, a sve kroz neformalne metode učenja poput rasprava na plenarnim sjednicama, simulacijama i sl. pri čemu su učesnici/e imali priliku da steknu nova znanja i daju informacije o trenutnom stanju u njihovim državama.

Seminaru su prisustvovala 23 učesnika/ce iz Hrvatske, Češke, Njemačke, Grčke, Italije, Makedonije, Crne Gore, Portugala, Srbije, Španije i Bosne i Hercegovine.

Četvrti sastanak mreže Olof Palme International Center (OPC) je održan u Stockholmu (Švedska) 12 – 13. maja 2014. g. Tema sastanka su bile komunikacijske vještine, kako bi nevladine organizacije iz Švedske i Bosne i Hercegovine razmijenile svoja iskustva i što uspješnije koristile društvene mreže u svrhu promocije svojih aktivnosti.

Prije godinu dana kada je započeta lokalna građanska inicijativa pokrenuta od strane neformalne grupe mladih iz Zenice, polaznika obuke UMiD generacija 9, nismo mogli ni zamisliti koliko će uspješno i dugoročno da se održi. Grupa polaznika UMiD-a je u nepostajanju istinske omladinske organizacije koja neće samo ukazivati na probleme mladih, već doprinositi i njihovom usavršavanju kroz različite vrste edukacija, odlučila osnovati omladinsko udruženje REaktiv. Do sada su proveli više različitih inicijativa, uključujući mlade iz Zenice, Žepča, Visokog, Kaknja, Breze, jedni su od inicijatora osnivanja Vijeća mladih Općine Zenice, učesnici su globalnog projekta prikupljanja čepova koje mijenjaju za invalidska kolica itd. Dodatni uspjeh je da su u decembru 2013. u prostorijama Obrazovno-razonodnog centra za mlade SPAJALICA održali i strateško planiranje za narednu godinu. Informacije o planiranju prenosimo u nastavku s njihove web stranice.

Institut je u svojim prostorijama, 21. januara 2014. g., ugostio predstavnike/ce Švedskog sindikata općinskih radnika (Swedish Municipal Workers Trade Union) direktoricu Bohman Margaretu, službenika za mlade Bolmqvist Pierra, ombudsmene Setzman Tommya i Gräsman Yvone,  te predstavnicu Olof Palme International Center Bergman Christinu.

U Bosni i Hercegovini zakonska regulativa u oblasti obrazovanja odraslih nije ujednačena. U Republici Srpskoj ona postoji još od 2008. g., kada je usvojen Zakon o obrazovanju odraslih RS, a čije su izmjene i dopune stupile na snagu 2012. g. Osim Zakona i niza pravilnika koji reguliraju ovu oblast značajan doprinos razvoju obrazovanja odraslih doprinijelo je i osnivanje Zavoda za obrazovanje odraslih RS 2010. g. S druge strane u FBiH tek su u proteklom periodu učinjeni određeni pomaci usvajanjem Zakona o obrazovanju odraslih Unsko-sanskog kantona i radom na zakonu o obrazovanju odraslih Kantona Sarajevo, čije usvajanje se očekuje uskoro. Imajući u vidu da je obrazovanje u kantonalnoj nadležnosti, svaki bi kanton trebao usvojiti ovaj zakon ponaosob. Postojanje barem okvirnog zakona na nivou FBiH rezultiralo bi donošenjem iste ili slične legislative na nivou kantona čime bi se izbjegla mogućnost da se iste stvari rješavaju na različite načine, a naročito u pogledu programa i institucija koje djeluju u ovom obrazovnom sektoru.

©2020 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search