Kako komuniciraju omladinski radnici/e?

obuka omladinski

Komunikacija u radu sa mladima bila je tema drugog modula Obuke za stručne saradnike/ce za rad s mladima, popularnije omladinske radnike/e.

Polaznici/e su tokom ovog modula učili o načinima komunikacije u radu sa mladima, metodama i komunikacijskim kanalima kojima se služe matične organizacije/institucije iz kojih dolaze. Kroz interaktivni rad i iskustveno učenje  polaznici/e su razmatrali prednosti društvenih mreža i online medija kao alata u komunikaciji s mladima, te govorili o različitim izazovima s kojim se kao omladinski radnici/e često susreću. Drugi modul obuke održan je od 17. do 21.9.2019. godine u Sarajevu.

Obuka za stručne saradnike/ce za rad s mladima sastoji se iz četiri dijela, praktičnog rada i testiranja. Tematske oblasti su: rad s mladima, komunikacija s mladima, socijalne kompetencije i organizacijske vještine u radu s mladima.

Stručni saradnici/e za rad s mladima (poznatiji kao omladinski radnici/e) predstavljaju osobe koje rade u omladinskim centrima, omladinskim klubovima, omladinskim organizacijama, organizacijama koje rade s mladima ili javnim ustanovama koje podržavaju razvoj mladih ljudi. Uloga stručnog saradnika/ce je da podržava profesionalni, lični i obrazovni razvoj mlade osobe. Radeći s mladima na različitim idejama i inicijativama, stručni saradnici/e za rad s mladima rade i na razvoju zajednica u kojima djeluju.  

©2020 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search