Posjeta mladih iz Banje Luke

Da se dobar glas daleko čuje može posvjedočiti i nedavna posjeta banjalučkih studenata/ica Institutu za razvoj mladih KULT i SPAJALICI. O tome šta je sve KULT postigao i na čemu trenutno radi u velikoj mjeri govore i brojni dolasci mladih iz cijele BiH. Cilj studijske posjete studenata/ica u okviru projekta Ženska strana politike bio je uklanjanje stereotipa i predrasuda, te namjera da se mladima podigne svijest i ukaže na različitosti, ali i kulturu dijaloga. Rezultat ovakvog stila komuniciranja i rada jeste mogućnost mladih da umrežavanjem i saradnjom pređu preko stereotipa i predrasuda, te da bez ikakve dileme budu pokretačka snaga.

Tokom posjete, upriličena je prezentacija aktivnosti Centra i KULTA. Banjalučki studenti/ce vidno zainteresirani za ono o čemu su slušali imali su priliku postaviti pitanja, te su konstruktivnim dijalogom pokazali da se interesi i potrebe banjalučkih studenata/ica ne razlikuju od potreba drugih bh. studenata/ica.


2_HCa
3_HCa
©2020 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search