Pismo podrške za izmjene Zakona o PDV-u potpisali su i predstavnici Udruženja poslodavaca FBiH koje broji oko 25.000 članica, a koje imaju više od 100.000 zaposlenih.

Institut za razvoj mladih KULT pokrenuo je inicijativu potpisivanja pisma podrške procesu izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost Bosne i Hercegovine kako bi intenzivirao proces izmjene Zakona o PDV-u.

Pismo podrške prvenstveno je namijenjeno privrednicima, a od pokretanja inicijative potpisalo ga je i više od 20.000 privrednika okupljenih oko privrednih i obrtničkih komora, te udruženja koja u fokusu svog rada imaju pomoć privredi.

„U vrlo kratkom vremenskom periodu inicijativu je podržao veliki broj privrednika. Pisma podrške svakodnevno pristižu, a veoma je značajno što je sve više pojedinačnih pisama privrednika. To je pokazatelj koliko su zaista potrebne izmjene Zakona o PDV-u, te koliko privrednici žele bolje poslovno okruženje.“ – poručila je Ajka Baručić iz Instituta za razvoj mladih KULT.

17 copy copy

Institut za razvoj mladih KULT zalaže se za izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost prema kojim bi poreski obveznici, oni koji ostvaruju godišnji promet do milion maraka, PDV plaćali nakon što naplate svoja potraživanja, a ne do 10. u mjesecu, kako to trenutni zakon nalaže.

Prema trenutnim zakonskim propisima, poslodavci su dužni izmiriti porezne obaveze, iako nisu naplatili svoja potraživanja. To u konačnici čini brojne poslovne subjekte nelikvidnim, te često dovodi do prestanka poslovanja.

Institut će i u narednom periodu nastaviti sa prikupljanjem pisama podrške, ali i sa zagovaranjem izmjena Zakona o PDV-u kod predstavnika vlasti.

Pismo podrške dostupno je na web portalu: www.podrzi.poslovniprostorbh.org

Zagovaranje izmjene Zakona o PDV-u provodi se u okviru inicijative "Poslovni prostor BH", koju vodi Institut za razvoj mladih KULT. Inicijativa je dio Projekta održivosti civilnog društva u Bosni i Hercegovini (CSSP), koji provode Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a koji je podržan od Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Na Internacionalnom BURCH univerzitetu u Sarajevu 14. aprila 2016. godine otvoren je prvi studentski poslovni inkubator.

Cilj prvog StartUp inkubatora za studente u Bosni i Hercegovini, jeste povezati univerzitet sa poslovnim sektorom. Na ovaj način, svi studenti koji pokrenu vlastiti biznis, dobit će besplatan poslovni prostor tokom jedne godine, a koji uključuje kancelarije, konferencijsku salu, salu za sastanke, lounge bar, fitness centar, te druge pogodnosti.

Također, sve firme dobit će besplatno mentorstvo nastavnog osoblja, te pristup preko 50 kompanija članica Burch Business Centra.

inkubator

Kako je istaknuto tokom ceremonije otvaranja poslovnog inkubatora, ovo je prvi korak ka postizanju vizije izvrsnosti u poduzetništvu i inovacijama, te doprinos razvoju bh. ekonomije i privrede kreiranjem novih radnih mjesta kroz projekte koji će se realizovati u inkubatoru.

"Naša vizija je postati poduzetnički Univerzitet. Prvi korak bilo je uvođenje poduzetništva kao predmeta na svim fakultetima. Drugi korak je upravo ovaj, otvaranje StartUp inkubatora, gdje je osobama koje imaju ideju i želju pružena prilika da kroz rad sa našim mentorima i kompletnim akademskim osobljem dobiju korisne savjete o razvoju kompanije“, istakao je  Nedim Čelebić, direktor Burch Business Centra.

Pokretanje biznis inkubatora u okviru univerzitetske institucije predstavlja veliki iskorak u bh. obrazovnom sistemu, s obzirom da se time omogućava poduzetničko usmjeravanje studenata još od prvih semestara njihovog studija, čime se bh. društvo primiče pojmu „poduzetničkog društva“.

Ceremoniji otvaranja Burch StartUp inkubatora prisustvovala je i predstavnica Instituta za razvoj mladih KULT.

inkubator2

Završeno je istraživanje o budžetskim poticajima koje su institucije vlasti izdvajale za razvoj privrede u 2013. i 2014. godini, u vidu bespovratnih (grant) i povratnih (kreditnih) sredstava. Istraživanje je realizovano u okviru inicijative „Poslovni prostor BH“ koju vodi Institut za razvoj mladih KULT, a rezultiralo je i preporukama koje bi trebale poboljšati proces dodjele budžetskih poticaja privredi.

U toku je izrada publikacije u kojoj će biti predstavljena detaljna analiza, a koja će biti upućena predstavnicima vlasti s ciljem poboljšanja poslovnog okruženja.

LOGO Poslovni prostor BH web

Institut za razvoj mladih KULT nastavit će i sa pikupljanjem podataka o realizaciji budžetskih poticaja u 2015. godini.

Inicijativom Poslovni prostor BH, u okviru koje je urađeno istraživanje, želi se utjecati na donosioce i provodioce odluka u BiH, te cjelokupnu društvenu zajednicu, kako bi se više pažnje posvetilo privrednom razvoju i kreiranju pozitivnog poslovnog ambijenta.

Institut za razvoj mladih KULT, kako bi intenzivirao proces izmjene Zakona o PDV-u, pokrenuo je inicijativu potpisivanja pisma podrške procesu izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost Bosne i Hercegovine.

Pismo podrške prvenstveno je namijenjeno privrednicima, a za samo pet dana potpisalo ga je više od 20.000 privrednika okupljenih oko privrednih i obrtničkih komora, te udruženja koja u fokusu svog rada imaju pomoć privredi.

Institut za razvoj mladih KULT zalaže se za izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost prema kojim bi poreski obveznici PDV plaćali nakon što naplate svoja potraživanja, a ne do 10. u mjesecu, kako to trenutni zakon nalaže.

17 copy

Trenutni zakonski propisi stvaraju poslovno okruženje u kojem mala i srednja preduzeća često prestaju sa poslovanjem, te su izmjene neophodne.

Institut će i u narednom periodu nastaviti sa prikupljanjem pisama podrške, ali i sa zagovaranjem izmjena Zakona o PDV-u kod predstavnika vlasti.

Pismo podrške dostupno je na web portalu: www.podrzi.poslovniprostorbh.org

Institut za razvoj mladih KULT je, kroz petnaest godina postojanja, radio vrlo uspješno na izradi i provođenju zakonskih rješenja koja doprinose poboljšanju društvenog položaja mladih, ali i građana općenito. S obzirom da su ekonomska pitanja izvor većine problema mladih ljudi, Institut se snažno zalaže za aktivnosti i inicijative koje za cilj imaju stvaranje povoljnijeg poslovnog prostora u BiH, ne samo za mlade nego za sve poduzetnike.

Zagovaranje izmjene Zakona o PDV-u provodi se u okviru inicijative "Poslovni prostor BH", koju vodi Institut za razvoj mladih KULT. Inicijativa je dio Projekta održivosti civilnog društva u Bosni i Hercegovini (CSSP), koji provode Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a koji je podržan od Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Mladi nakon sticanja diplome visokoobrazovnih ustanova nemaju dovoljno praktičnog znanja koje bi povezeli sa teoretskim, zaključeno je tokom okruglog stola „ Komunikacija između tržišta i visokog obrazovanja – uloga medija“ koji je 31. marta 2016. godine  održan u Sarajevu.

Kako je istaknuto tokom rasprave, poslodavci prilikom zapošljavanja uglavnom traže osobe sa radnim iskustvom, što predstavlja otežavajuću okolnost za mlade kojima tokom školovanja nedostaje praktične nastave. Jedna od glavnih tema bila je uspostavljanje veza između obrazovnih institucija i poslodavaca, kako bi mladi po završetku studija bili spremni za tržište rada.

Prema mišljenju učesnika okruglog stola, veliki nedostatak predstavlja i loš sistem upisnih kvota, pa se tako iz godine u godinu bh. društvo suočava sa problemom suficita pojedinih zanimanja.

„Nastavni programi moraju se uskladiti s tržištem rada. Ne možemo dozvoliti da obrazujemo mlade za strana tržišta, jer to nije perspektiva bh. društva. Nama trebaju obrazovani i osbosobljeni mladi koji će ovo društvo graditi i činiti ga boljim“- poručila je Belma Gijo iz Instituta za razvoj mladih KULT, jedna od učesnica okruglog stola.

okrugli sto belma1

Okrugli sto organizovala je asocijacija Akademac, koja za cilj ima unapređenje visokog obrazovanja i okuplja 60 utjecajnih pojedinaca iz sfere visokog obrazovanja, biznisa i političkog i društvenog života.

Asocijacija Akademac  će se u narednom periodu zalagati za uspostavljanje posebnog tijela pri svakom fakultetu, koje će se baviti povezivanjem poslodavaca i fakulteta, kako bi se intenzivnije radilo na uspostavljanju prakse.

Institut za razvoj mladih KULT nastavlja sa procesom zagovaranja izmjene Zakona o PDV-u.

Kako bi se intenzivirao proces izmjene Zakona o PDV-u, pokrenuta je inicijativa za potpisivanje pisma podrške procesu izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost Bosne i Hercegovine.

Pismo podrške prvenstveno je namijenjeno privrednicima kojima bi olakšica da PDV plaćaju tek nakon što oni naplate svoja potraživanja zasigurno značila i pozitivno poslovanje, ali i organizacijama koje u fokusu svog rada imaju pomoć privredi od kojih se očekuje podrška inicijativi.

Kako bi najbolje opisao težinu trenutnog stanja i nedostatke poslovnog okruženja, Institut za razvoj mladih KULT snimio je video:

 

Potpisivanjem pisma podrške privrednici i organizacije koje djeluju u oblasti privrede, imaju priliku podržati inicijativu koju zagovara Institut za razvoj mladih KULT, te tako direktno utjecati na kreiranje pozitivnog poslovnog ambijenta.

Pismo podrške dostupno je na web portalu: www.podrzi.poslovniprostorbh.org

Prema trenutnom zakonu, svi poreski obveznici dužni su platiti PDV do 10. dana u mjesecu, što je posebno otežavajuća okolnost za mala i srednja preduzeća koja zbog ovakvih propisa često prestaju sa poslovanjem.

Institut je početkom marta, kako bi ukazao na ovaj problem, organizovao i Okrugli sto „Izmjene i dopune Zakona o PDV-u - uvođenje sistema oporezivania prema naplaćenim naknadama", u okviru kojeg su mišljenje iznijeli i strušnjaci, a Institut sa zagovaranjem izmjena nastavlja i kroz intenzivne razgovore sa predstavnicima vlasti.

Institut za razvoj mladih KULT je, kroz petnaest godina postojanja, radio vrlo uspješno na izradi i provođenju zakonskih rješenja koja doprinose poboljšanju društvenog položaja mladih, ali i građana općenito. S obzirom da su ekonomska pitanja izvor većine problema mladih ljudi, Institut se snažno zalaže za aktivnosti i inicijative u vezi sa stvaranjem povoljnijeg poslovnog prostora u BiH, ne samo za mlade nego za sve poduzetnike. strana 2

Zagovaranje izmjene Zakona o PDV-u provodi se u okviru inicijative "Poslovni prostor BH", koju vodi Institut za razvoj mladih KULT. Inicijativa je dio Projekta održivosti civilnog društva u Bosni i Hercegovini (CSSP), koji provode Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a koji je podržan od Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

 

Predstavnici/ce Instituta za razvoj mladih KULT sastali su se sa gosp. Amirom Zukićem, ministrom razvoja, poduzetništva i obrta u Vladi FBiH, te gosp. Zdravkom Čerovićem, pomoćnikom ministra.

Tema sastanka bila je unapređenje kriterija projekata za mlade, žene i novoosnovane biznise u okviru Javnog poziva za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera FMRPO-a, kojeg Ministarstvo redovno raspisuje na godišnjem nivou, te izdvaja značajna novčana sredstva za pomoć i podršku privredi.

sastanak FMOO

Uskoro se očekuje raspisivanje Javnog poziva za 2016. godinu, a Institut za razvoj mladih KULT pružit će ministarstvu tehničku, savjetodavnu i koordinacionu podršku u procesu inforimisanja mladih, žena, te osoba sa novoosnovanim biznisima, prvenstveno  o načinima prijave na poziv.

Predstavnici/ce Instituta predstavili su ministru i inicijativu za izmjenu Zakona o porezu na dodanu vrijednost u BiH. Kako su istakli, zagovaranje izmjena zakona vrši se u okviru sveobuhvatne inicijative „Poslovni prostor BH“, a koja je usmjerena na unapređenje poslovnog ambijenta u kojem djeluju mladi, ali i svi ostali privrednici i vlasnici malih i srednjih preduzeća.

Tema razgovora bio je i tok implementacije Uredbe o poticanju zapošljavanja i samozapošljavanja Vlade FBiH, gdje je ministarstvo uključeno kao relevantan akter. Institut za razvoj mladih KULT znažno je podržao ovu uredbu, kako bi bila što dostupnija mladim i poduzetnicima.

Institut za razvoj mladih KULT otvorio je i dijalog  o pitanjima kreiranja i donošenja Zakona o poticanju zapošljavanja FBiH koji bi stvorio dugoročne preduslove za veću zaposlenost mladih.

sastanak FMOO2

©2019 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search