ljetna skola umid 2018

Komunikacija, osnaživanje, ljudska prava, neke su od tema o kojima su polaznici/e obuke „Uči, misli i djeluj!“ Generacija 13 učili tokom ljetne škole koja je od 15. do 21. jula održana u Sarajevu.

Polaznici/e učili su o odnosima s javnošću, komunikaciji s medijima, društvenim mrežama, emocijama, ljudskim pravima i važnosti njihovog poštivanja, a imali su priliku i razgovarati sa inspirativnim osobama iz javnog života Bosne i Hercegovine.

U okviru programa „Kafa sa...“ o imidžu i javnom nastupu razgovarali su sa Mladenom Obrenovićem, novinarom web portala Al Jazeere Balkan koji je kroz dvosatni razgovor sa mladima iz cijele BiH nastojao podijeliti korisna iskustva stečena tokom dugogodišnje novinarske karijere i susreta sa različitim važnim ličnostima.

kafa sa mladen

Također, polaznici i polaznice obuke imali su priliku prisustvovati i Kafi sa... Mirsadom Hadžikadićem, nezavisnim kandidatom za člana Predsjedništva BiH, koja predstavlja jedan u nizu susreta mladih ljudi sa kandidatima/kinjama za Predsjedništvo BiH, a koje organizuje Institut za razvoj mladih KULT od juna do oktobra 2018. godine.

Obuka UMiD - "Uči, misli i djeluj!" zvanično je priznati vid neformalnog obrazovanja koje mladima pruža mogućnost sticanja različitih kompetencija koje će ih učiniti konkurentnim na tržištu rada, a program se sastoji od seminara, praktičnih vježbi i volonterskog rada. UMiD je namijenjen mladim ljudima do 30 godina.

Potpisivanje 1

Nezaposleni mladi iz osam bosanskohercegovačkih gradova i općina dobit će sredstva za pokretanje vlastitog biznisa kroz Preduzetnički fond za mlade, koji će sa 400.000 KM finansirati Institut za razvoj mladih KULT i jedinice lokalne samouprave.

Ugovori između Instituta i jedinica lokalne samouprave koje će biti dio programa Preduzetnički fond za mlade su potpisani, a tokom septembra i oktobra bit će raspisani javni pozivi na koje će za dodjelu sredstava moći aplicirati mladi iz Cazina, Trebinja, Općine Centar Sarajevo, Jajca, Modriče, Novog Travnika, Općine Stari Grad Sarajevo i Teslića.

„Mladi iz BiH ne odlaze jer im je negdje drugo dobro, već zato što im je ovdje loše i Preduzetnički  fond za mlade je model koji itekako može doprinijeti kreiranju ambijenta u kojem mladi žele ostati jer im pomaže u pokretanju biznisa, ali i nudi i jednogodišnje mentorstvo i podršku u razvoju biznisa.“ – istakao je Jasmin Bešić, izvršni direktor Instituta za razvoj mladih KULT.

potpisivanje2

Prema istraživanju Instituta za razvoj mladih KULT „Na putu ka politici prema mladima FBiH: analiza stanja i potreba mladih u Federaciji Bosne i Hercegovine“, svaka druga mlada osoba željela bi pokrenuti vlastiti biznis, ali im je u tome potrebna finansijska, savjetodavna i edukacijska podrška. Direktna finansijska i savjetodavna pomoć koju lokalne zajednice mogu pružiti mladima ključna je za dugoročno rješavanje njihovih najvećih problema, kao što je nezaposlenost.

Kroz Preduzetnički fond finansijski i stručno bit će podržano između 50 i 100 biznisa mladih ljudi.

„Ovo je jedna od mjera koja je naš odgovor na problem nezaposlenosti mladih sa kojim se suočava cijela zemlja. Podršku mladima pružali smo i ranije i radit ćemo to i u budućnosti, a vjerujemo da zainteresovanost mladih za učestvovanje u ovom programu neće izostati.“ – naglasio je načelnik Općine Jajce, Edin Hozan.

Institut za razvoj mladih KULT uz podršku Ambasade Kraljevine Švedske u BiH izdvojit će ukupno 200.000,00 KM za implementaciju projekta u osam lokalnih zajednica, a jednak iznos izdvojit će i jedinice lokalne samouprave.

hadzikadic1

Mladi ne odlaze, mi ih tjeramo – poručio je Mirsad Hadžikadić, nezavisni kandidat za člana Predsjedništva BiH na Kafi sa...mladima iz cijele Bosne i Hercegovine.

U razgovoru sa mladima ukazao je na važnost ekonomskog razvoja, funkcionalnosti obrazovnog sistema, borbe protiv korupcije, ali i važnost preuzimanja odgovornosti i građana i političara.

"Bez mladih i njihovog ostanka u Bosni i Hercegovini mi nemamo strukturu ljudi koja će popunjavati potrebna radna mjesta. Sudbina mladih je vezana sa sudbinom države", poručio je Hadžikadić, koji vjeruje da za ovu zemlju ima nade sve dok barem jedna osoba vjeruje u promjene.

Hadžikadić, rođeni Banjalučanin s adresom u Sjedinjenim Američkim Državama, bio je gost događaja/susreta sa mladima, koji se pod nazivom "Kafa sa …predsjedničkim kandidatom", realiziraju u organizaciji Instituta za razvoj mladih KULT, a u sklopu serije susreta s kandidatima za člana bh. Predsjedništva uoči predstojećih Općih izbora u BiH.

hadzikadic2

Institut za razvoj mladih KULT već je poznat po organiziranju događaja „Kafa sa...“, a kroz koji osigurava smislene susrete javnih osoba, političara/ki, mladih ljudi i drugih inspirativnih i uspješnih Bosanaca/ki i Hercegovaca/ki sa grupama mladih ljudi kako bi razgovarali o svom iskustvu, idejama ili javnim pitanjima važnim za mlade.

Institut će organizovati seriju ovakvih događaja sa kandidatima/kinjama za Predsjedništvo BiH, a naredni gost programa „Kafa sa... kandidatima/kinjama za Predsjedništvo BiH“ je, Mirsad Hadžikadić, nezavisni kandidat za člana Predsjedništva BiH.

U Bosni i Hercegovini živi oko 700.000 mladih, koji su zakonima o mladima definisani kao osobe dobi od 15 do 30 godina. Većina mladih ima pravo glasa, a Institut za razvoj mladih KULT na ovaj način im želi dati priliku da budu birači, a ne glasači. Mišljenja smo da pitanja mladih trebaju i moraju biti dio programa političkih stranaka u BiH, te da je krajnje vrijeme da najviši nivo vlasti u svoj diskurs stavi mlade kao primarni fokus.

S druge strane, na ovaj način predstavnici/e vlasti koje ti mladi biraju imat će priliku svoje izborne programe kreirati u skladu sa stvarnim potrebama mladih u BiH.

svedska kafa sa

Mladima u Bosni i Hercegovini nije potrebna zastupljenost nacionalnih pitanja, već više neformalnog obrazovanja, prilika za usavršavanje i primjenu znanja, istakli su mladi tokom „Kafe sa...predstavnicima Ambasade Švedske u BiH“.

U prostorijama Instituta organizirana je otvorena diskusija s predstavnicima Ambasade Kraljevine Švedske u BiH, na čelu s Ambasadorom, gosp. Andersom Hagelbergom i gostom Ambasade, gosp. Johannesom Oljelundom, generalnim direktorom za razvoj međunarodne saradnje pri Ministarstvu vanjskih poslova Švedske. Delegacija Švedske razgovarala je s mladim ljudima, bivšim i sadašnjim polaznicima obuka Instituta, među kojima su bili i volonteri/ke Instituta, mladi aktivisti/kinje iz nevladinog sektora i mladi političari/ke.

Kafa sa svedska

Glavna tema razgovora bila je kako mladi vide prioritete rješavanja problema u BiH, te na koji način vide i same probleme u zemlji. Ukratko su predstavljena i tri prioriteta na kojima radi Švedska ambasada u BiH, a to su demokratija, ekonomski razvoj i poslovna zajednica, tako da su mladi dali i svoj osvrt na izazove u ovim oblastima.

Mladi su govorili i o problemima u obrazovanju, zapošljavanju, te o negativnom utjecaju medija na stavove mladih ljudi, kao i o tome kako oni vide cjelokupno unaprjeđenje u bh. društvu.

„Važno je da se u BiH uvežu formalni obrazovni sistem s neformalnim obrazovanjem jer jedino uz korištenje formalnog i neformalnog obrazovanja mladi ljudi mogu dobiti bolje prilike na tržištu rada.“ – istakla je Berina, jedna od učesnica.

„Kafa sa...organizovana je na inicijativu delegacije Ambasade Švedske u BiH, kako bi dobili iskrena i otvorena razmišljanja mladih ljudi u BiH o različitim temama, posebno onima na kojima će raditi Ambasada u narednom periodu.

Grupni rad II

Kako lobirati i javno zagovarati učili su polaznici/e 13. generacije obuke „Uči,misli i djeluj!“ u okviru petog modula.  

Tokom modula, polaznici/e su se upoznali s vrstama i nivoima vlasti, buduci da je u javno-zagovaračkom procesu značajno poznavati nadležnosti institucija i poštovati ih. Također, polaznici/e su upoznati s osnovama javnog zagovaranja i lobiranja, a kroz interakciju stekli su vještine za zagovaranje i lobiranje kako za svoje lokalne građanske inicijative koje će provoditi u narednom periodu, tako i za naredne zagovaračke inicijative koje će doći od njih, s ciljem unaprjeđenja stanja u društvu. 

Vještine javnog zagovaranja kao temelja građanskog aktivizma jako su značajne za mlade aktiviste/kinje kako bi mogli zagovarati i lobirati za inicijative koje će doći od njih samih, a koji mogu zagovarati za unaprjeđenje položaja mladih u društvu. Grupa je posjetila i centralni ured Instituta za razvoj mladih KULT, te se upoznala s uposlenicima/ama Instituta, njegovim odjelima i načinom rada.  

Kafa sa Draskom Stanivukovicem

Polaznicima/ama je posebno inspirativna bila „Kafa sa...Draškom Stanivukovićem“, odbornikom u Skupštini Grada Banja Luke, koji i sam zagovara za unaprjeđenje određenih pitanja u svojoj zajednici. Inspirativan je bio Draškov govor, kao i savjeti za uspjeh koje je podijelio s mladim ljudima, posebno savjet da uvijek u sebi traže s čim oni mogu doprinijeti društvu. 

Posljednji dan modula o javnom zagovaranju i lobiranju, polaznici/e su iskoristili da nauče više o javnom aspektu javnog zagovaranja, te o načinu na koji trebaju kreirati svoje poruke o zagovaračkim inicijativama za javnost, te kako ih što bolje predstaviti javnosti.

Modul je održan u Obrazovno-razonodnom centru za mlade SPAJALICA, a okupio je 25 mladih osoba iz cijele Bosne i Hercegovine.

dva modula UMiD 1

Krajem mjeseca aprila mladi su slušali, diskutovali, te praktično radili u grupama na pitanjima u okviru tematskog modula Politike prema mladima. Cilj ovog modula je bio je da polaznici/ce obuke nauče primijeniti zakonske odredbe o mladima u BiH prilikom traženja svojih prava u zajednici, da se upoznaju s načinima uključivanja u proces donošenja odluka o pitanjima koja se tiču mladih, prepoznaju elemente dobre ili loše politike prema mladima u svojoj lokalnoj upravi kako bi mogli djelovati, prepoznaju probleme i potrebe mladih, te se upoznaju sa koracima za izradu strategije prema mladima/omladinske politike koja predstavlja put i način za unaprjeđenje položaja mladih.

Veliki izazov za trenere/ice bio je približiti mladima područja koja ranije nisu dovoljno poznavali, ali kako ističu, tajna u pripremi, prilagođavanju sadržaja njihovom načinu rada i metodološkom pristup koji uključuje i poziva na aktivnosti.

Impresije UMiD-ovki i UMiD-ovaca su različite, od energične želje da se zalažu za izmjenu zakonske regulative u ovoj oblasti, preko onih koji su iznenađeni podacima koje su dobili o stanju u njihovim lokalnim zajednicama, do onih koji lopticu odgovornosti sa vlasti prebacuju upravo na mlade ljude.

Jedna od najzanimljivijih aktivnosti za polaznike/ce obuke bila je „Kafa sa...Jasminom Bešićem“, izvršnim direktorom Instituta za razvoj mladih KULT.

U opuštenoj atmosferi, mladi su mogli čuti više o Institutu, postaviti pitanja i diskutovati o pitanjima vezanim za mlade ljude, njihovom položaju, i perspektivama u BiH, ali i naučiti neke lekcije iz Jasminove dugogodišnje borbe sa vjetrenjačama.

dva modula UMiD 2
Mjesec maj protekao je u učenju o projektnom menadžmentu. Na ovom modulu polaznici/e su imali priliku da se upoznaju sa projektnim planiranjem kroz razmišljanje i promišljanje o projektu. Cilj je bio polaznike/ce osposobiti da projekte ne smatraju samo kao organizacijske pojmove nego i životne. Tokom treninga su spoznali različite aspekte u projektnom planiranju, te imali priliku i praktično da primjene stečena znanja.

Serija „Kafa sa...“ koje izazivaju oduševljenje kod mladih ljudi, nastavljena je druženjem sa Mirzom Ustamujićem, mladim, uspješnim čovjekom. Mirza je ostvario zapažene poslovne rezultate, proglašen jednim od najboljih parlamentaraca, sa kojim je, kako ističu polaznici/e obuke, bilo vrlo inspirativno i korisno razgovarati i dijeliti iskustva.

U aprilu i maju održana su dva modula obuke "Uči, misli i djeluj" za 13. generaciju polaznika/-ca. Moduli su održani u Obrazovno-razonodnom centru za mlade SPAJALICA, a okupili su 25 mladih osoba iz cijele Bosne i Hercegovine.

Napisao: Nikola Kandić, polaznik obuke

©2019 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search