IMG 4621

Kenan Suljić učenik je četvrtog razreda srednje medicinske škole u Tuzli i već sada ozbiljno razmišlja o važnosti mentalnog zdravlja građana u BiH. Kenan zajedno sa svojim timom radi na razvoju aplikacije za borbu protiv depresije, koju su nazvali D-App, a za koju kažu da je jedinstvena u cijelom svijetu jer je prva aplikacija koja je povezana sa zdravstvenim sistemom.

IMG 3913

Haris Salkić je mladi preduzetnik koji pokreće vlastitu kompaniju HAS Robotics koja će se baviti razvojem i proizvodnjom robotskih ruku u svrhe edukacije, a već sada imaju prvi prototip HAS One. Haris kaže da će se u budućnosti baviti razvojem industrijskih robota, a želja mu je da posljedna faza zapravo bude primjena robotskih ruku u medicinske svrhe.

JAVNI POZIV

za obuku Uči, misli i djeluj!  za omladinske političke lidere/ice

(UMiDp) Generacija 3

Broj javnog poziva:  17.01.0-N2.1-4182 

umid 3p

 

SAŽETAK JAVNOG POZIVA

Institut za razvoj mladih KULT (u daljnjem tekstu: Institut) raspisuje Javni poziv za učešće na obuci za omladinske političke lidere/ice, pod nazivom UMiD za omladinske političke lidere/ice (u daljnjem tekstu: UMiDp). Institut će po javnom pozivu odabrati polaznike/ce za pohađanje obuke UMiDp, koja će se sastojati od tri petodnevna modula, kreirana iz tri oblasti - 1. politički sistem u BiH i djelovanje u njemu, 2. razvoj političkog imidža i 3. političko zagovaranje i pregovaranje za rješavanje problema i potreba mladih, te provedba lokalnih građanskih inicijativa (u daljem tekstu: LGI)

IMG 0772

Timski rad i liderstvo tema je kojom se bavila nova generacija polaznika/ica Uči, Misli i Djeluj! obuke za omladinske lidere i liderice na prvom modulu.

Kroz interaktivni rad, metode neformalnog obrazovanja i iskustveno učenje polaznici/e su mogli naučiti osnove liderstva, te promišljati o sebi kao omladinskim liderima/cama osvrćući se na svoje uloge unutar tima i komunikaciju sa timom.

1

Institut za razvoj mladih KULT organizirao je događaj #YOUTHinkBiH kojim je obilježen Međunarodni dan volontera 5.12.2019. g. promovirajući poseban angažman mladih lidera, omladinskih radnika i službenika za mlade u protekloj godini. Na događaju se okupilo više od stotinu mladih i predstavnika različitih institucija koje rade i brinu o mladima. Učesnici događaja ponudili su konkretna rješenja koja bi provodili u lokalnim zajednicama. Tri najbolja prijedloga dobit će finansijsku i mentorsku podršku Instituta u narednoj godini. Sve nagrađene ideje su iz oblasti ekologije, jedni će pokrenuti Eko boxove u marketima, drugi će uspostavljati eko kutke za eko trenutkue, a treći će kreirati hotspotove za prikupljanje otpada koji će se potom selektirati u sekundarne sirovine.

©2020 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search