Umidp Anes KrsicAnes Kršić želio je mijenajiti stanje u bh. društvu i biti odgovoran građanin. Politički angažman vidio je kao jedan od načina na koji mlad čovjek u Bosni i Hercegovini može utjecati na trenutno stanje i društvo činiti boljim. U namjeri da u tom polju da mnogo više nego njegovi prethodnici, odlučio je i konstantno učiti. Odlučio je i znanje usavršiti  kroz  obuku UMiD za omladinske političke lidere/ice (UMiDp), Institutov program za omladinske političke lidere/ice, mlade koji dolaze iz različitih političkih stranaka. Mladi političari/ke kroz tri petodnevna modula obuke usvajaju znanja i vještine o poznavanju političkog sistema u BiH i djelovanja u njemu, o razvoju političkog imidža te o političkom zagovaranju i pregovaranju za rješavanje problema i potreba mladih.

torino

Obrazovanje i osposobljavanje u euro-mediteranskoj regiji bila je tema Euromed samita Ekonomskih i socijalnih vijeća i sličnih institucija u EU koji je 17. i 18. decembra 2018. godine održan u Torinu.

©2019 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search