Capture5

Da ih restriktivne mjere i pandemija koja je onemogućila mnoge stvari nisu zaustavili u namjeri da uče i razmjenjuju iskustva dokaz su polaznici/e petnaeste generacije Uči, Misli i Djeluj! (UMiD) obuke za omladinske lidere/ice.

Interaktivni pristup, inovativni alati i fokusiranost, te spremnost polaznika/ca na učešće tokom sva tri dana rezultirali su znanjem iz oblasti javnog zagovaranja i lobiranja.

IMG 6274

Upis na visokoškolske ustanove jedna je od najvažnijih odluka za maturante, a izbor za isključivo jedan fakultet ili odsjek ponajveća dilema svršenih srednjoškolaca. Kako bi ovaj proces bio olakšan Asocijacija srednjoškolaca u BiH (ASuBiH) od 2015. godine zagovara inicijativu „I kopija vrijedi“, kako bi srednjoškolcima završnih razreda bilo omogućeno da apliciraju za upis na fakultete i sa ovjerenom kopijom. Institut za razvoj mladih KULT pruža podršku nastavku ove inicijative kako bi upis na svim javnim univerzitetima u BiH bio omogućen sa ovjerenom kopijom.

Nahla i Zdravo da steDanas smo na online potpisivanju ugovora pružili podršku za još dvije inicijative usmjerene prema mladima u vrijednosti oko 15.000 KM. Institut za razvoj mladih KULT podržao je Omladinski centar „Zdravo da ste“ iz Banja Luke i Edukacijski centar „Nahla“ u Tuzli.

UMiD 15 Modul IV LGI

Institut za razvoj mladih KULT odranije koristi online alate za produktivniji i brži rad, ali provođenje interaktivnih modula Uči, Misli i Djeluj! obuke za omladinske lidere i liderice u online svijetu, bio je poseban izazov. Trenutna situacija sa pandemijom virusa COVID-19 dovela je do provođenja online nastave u svim obrazovnim ustanovama u Bosni i Hercegovini, koje su sa manje ili više uspjeha odgovorile novom izazovu. Značajan broj polaznica i polaznika obuke UMiD trenutno prati online nastavu, koju organizuju srednje škole i fakulteti.

Izrezak2

Institut za razvoj mladih KULT potpisao je ugovore sa udruženjima “Menssana” iz Sarajeva, “Iskoristi dan – Carpe diem” iz Ilijaša i “Green team” iz Novog Grada, čime je izdvojeno skoro 20.000 KM za podršku inicijativama mladih.

Potpisivanje ugovora održano je online zbog još uvijek aktivnih mjera u cilju sprječavanja širenja panedmije koronavirusa.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Institut za razvoj mladih KULT imaju dugogodišnju suradnju na polju provedbe Zakona o mladima FBiH, te promocije pozitivnih vrijednosti za mlade na području Kantona Sarajevo. Od podrške kroz izradu prve strategije prema mladima Kantona Sarajevo do tematske sjednice o mladima ovo ministarstvo pokazuje interes da istinski radi na poboljšanju položaja mladih u skladu sa svojim nadležnostima.

Institut je, 17.4.2020., održao sastanak sa ministrom Anisom Krivić i kantonalnom službenicom za mlade Lejlom Abazović. Kroz sastanak ministar Krivić je imao priliku upoznati se sa dijelom osoblja i trenutnom aktivnostima Instituta za razvoj mladih KULT. Istovremeno, Ministarstvo je prezentiralo aktuelni rad ministarstva za vrijeme pandemije. Na sastanku se razgovaralo o potencijalnoj saradnju u tekućoj godini i koracima koje zajednički ovo ministarstvo i Institut  mogu raditi za bolji položaj mladih, provedbe i promocije legislative za mlade, te promocije programa namijenih mladima i samih uspješnih mladih iz Kantona Sarajevo.

MNOM KS KULT

©2021 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search