Koliko primjenjujemo zakone o mladima u BiH?

sluzbenici 1

Koliko primjenjujemo i na koji način provodimo zakone o mladima u Bosni i Hercegovini na svim nivoima vlasti tema je o kojoj se diskutovalo na trećem seminaru namijenjenom službenicima/ama za mlade koji je organizirao Institut u periodu od 30. 9. do 3. 10. 2019. godine u Hotelu Hills u Ilidži.

Bosna i Hercegovina se radom s mladima bavi kroz tri zakona u sve tri administrativne jedinice. Ovi zakoni jednako definiraju mlade i jedan dio mehanizama za mlade. Ipak, uloga službenika/ca za mlade u jedinicama lokalne samouprave nije jednako prepoznata i provedba zakonskih mehanizama se ne odvija jednako u svim dijelovima BiH.

Nedostatak komunikacije i saradnje lokalnih zajednica sa višim nivoima vlasti, neusklađenost lokalnih sa kantonalnim i entitetskim strateškim dokumentima za mlade neki su od problema koje su službenici/e identifikovali i na kojima bi željeli da rade u narednom periodu.

U toku seminara održana je panel diskusija na temu Kako mladi mogu podržati provedbu zakona o mladima? u kojoj su učestvovali predstavnici/e svih krovnih tijela mladih, Vijeća mladih FBiH, Omladisnkog savjeta RS-a i Vijeća/Savjeta mladih Distrikta Brčko.

Seminar za službenike/ce za mlade pod nazivom Kako biti zajednica naklonjena mladima – provedba zakona o mladima namijenjen je službenicima/ama za mlade kako bi razmotrili sve aspekte mehanizama koje zakoni o mladima propisuju, načine njihove provedbe u lokalnoj zajednici, te mogućnosti međusobne saradnje službenika/ca za mlade.

Učesnici/e iz 26 zajednica iz cijele Bosne i Hercegovine imali su priliku razmjenjivati iskustva i modele dobrih praksi, ali govoriti i o izazovima sa kojima se susreću u svojim lokalnim zajednicama. Susret predstavnika krovnih tijela mladih i službenika/ca za mlade bio je jedinstvena prilika za pokretanje institucionalnog dijaloga među stranama koje su zadužene za provođenje politika prema mladima.

sluzbenici 2

©2020 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search