Otvoreni javni pozivi za finansiranje najboljih poslovnih planova mladih u okviru Preduzetničkog fonda za mlade u 8 jedinica lokalne samouprave

radionica teslic

Trenutno su otvoreni javni pozivi za finansiranje najboljih poslovnih planova mladih u 8 jedinica lokalne samouprave u BiH, i to u Općini Stari Grad Sarajevo, Općini Jajce, Opštini Teslić, Općini Novi Travnik, Općini Centar Sarajevo, Opštini Modriča, Gradu Cazinu i Gradu Trebinje.

Javni pozivi su raspisani u okviru Preduzetničkog fonda za mlade udruženim sredstvima jedinica lokalne samouprave i Instituta za razvoj mladih KULT, uz podršku Ambasade Kraljevine Švedske u BiH, namijenjenih razvoju preduzetništva i zapošljavanju mladih sa područja 8 općina i gradova.

Ukupan iznos Preduzetničkog fonda za mlade iznosi oko 400.000 KM, te se očekuje da će njime biti podržano od 50 do 100 biznisa mladih ljudi.

Institut za razvoj mladih KULT će zajednički sa navedenim Općinama i Gradovima u narednom periodu održati informativne radionice za sve mlade osobe koje su zainteresirane za prijavu na javne pozive. Informacije o javnim pozivima i informativnim radionicama mladi mogu pronaći na web portalima Općina i Gradova, te putem društvenih mreža Instituta.

Informacije o raspisanim javnim pozivima se nalaze u tabeli ispod.

Jedinica lokalne samouprave

Trajanje Javnog poziva

Informacije o Javnom pozivu

Općina Stari Grad Sarajevo

15.10.2018. - 14.12.2018.

http://starigrad.ba/v2/vijest.php?id=8043

Općina Jajce

15.10.2018. - 14.12.2018.

https://www.opcina-jajce.ba/aktuelnosti/javni-pozivi/2362-javni-poziv-za-finansiranje-biznisa-mladih.html

Opština Teslić

15.10.2018. - 15.12.2018.

http://www.opstinateslic.com/javni-poziv-za-finansiranje-biznisa-u-okviru-projekta-preduzetnicki-fond-za-mlade/?fbclid=IwAR33yrseDP-bQw_O_fI8HvPni_MXaZRjVRq8dxxYyA7diPl5_DoOwSaLebA

Općina Novi Travnik

16.10.2018. - 17.12.2018.

http://www.ont.gov.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=1119:javni-poziv-za-finansiranje-biznisa-mladih&catid=7&Itemid=150

Općina Centar Sarajevo

18.10.2018. - 18.12.2018.

http://centar.ba/upload/documents/tenderi/JAVNI%20POZIV%20za%20finansiranje%20biznisa%20mladih%20-%20Preduzetni%C4%8Dki%20fond%20za%20mlade%20.pdf

Opština Modriča

15.11.2018. – 17.12.2018.

http://modrica.ba/md/notices/javni-poziv-preduzetnickog-fonda-za-mlade-za-finansiranje-razvoja-biznisa-mladih/

Grad Cazin

23.11.2018. – 24.12.2018.

https://www.opcinacazin.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=2513:javni-poziv-za-finansiranje-biznisa-u-okviru-projekta-qpoduzetniki-fond-za-mladeq&catid=44:sve-vijesti&Itemid=81

Grad Trebinje

23.11.2018. – 22.12.2018.

https://www.trebinje.rs.ba/javni-poziv-za-finansiranje-poslovnih-poduhvata-mladih/

©2019 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search