Završena prva UMiD obuka za mlade političare/ke

kafa sa ambasadorom UMiDpZavršen je i posljedni modul obuke Uči, misli i djeluj! za omladinske političke lidere/ice koji je od 24. do 28. 10. 2018. g. Održan u Sarajevu, Polaznici iz devet različitih političkih stranaka učili su o političkom sistemu u Bosni i Hercegovini i djelovanju u njemu, o razvoju političkog imidža, te o vještinama pregovaranja i zagovaranja u političkom životu.

 

 

Omladinski politički lideri/ce imali su priliku na jedan dan sjesti u klupe Parlamentarne skupštine BiH, a kao gosti na obuci bili su političari iz različitih političkih stranaka koji su sa mladim političarima/kama razgovarali o vlastitim iskustvima, ali i temama značajnim za njihov budući rad.

„Tokom obuke smo tražili načine da svoje ideje i politike predložimo nekim institucijama koje su nadležne za ta pitanja, ali i naučili da kad sutra sjednemo u zastupničke klupe znamo pronaći rješenja za mlade, jer mi smo ti mladi politički lideri i cilj nam je poboljšati status mladih u Bosni i Hercegovini.“ – naglasio je Belmin Zukan, polaznik obuke.

Tokom posljednjeg modula, sa polaznicima/ama obuke „Uči, misli i djeluj!“ za omladinske političke lidere/ice (UMiD p), družio se i H.E. Anders Hagelberg, ambasador Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini, koji je istakao da mladima treba kreirati mogućnosti za aktivnije uključivanje u politiku BiH.

Kafa sa Jasminom Duvnjakom

Obuku je u prethodnom periodu pohađalo 26 mladih političara, iz 9 različitih političkih stranaka, koji su sticali znanja i vještine, te razvijali kapacitete za davanje prioriteta pitanjima mladih na agendama/programima političkih stranaka, razumijevajući politički sistem u BiH, ali i izazove ekonomskog i socijalnog razvoja.

Polaznici/e su tokom obuke učili i o ljudskim pravima, rodnoj ravnopravnosti i demokratskim procesima za unaprjeđenje pozicije mladih kroz razvoj jasnih strategija i vođenje uspješnih zagovaračkih kampanja.

Cilj  obuke je motivisati mlade političare da aktivnim zalaganjem, lobiranjem kod vlasti, riješavaju neke od problema ove populacije u svojoj lokalnoj zajednici i na taj način daju primjer mladim ljudima i političarima o koliko je važna politička participacija i aktivno djelovanje

Prva dva modula obuke održana su u Neumu i Banjoj Luci.

©2019 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search