Održana obuka Radne grupe u Doboj Jugu

Radna grupa za izradu Akcionog plana za unaprijeđenje položaja žene iz ruralnih područja općine Doboj Jug održana je 19-20. marta. 

 Obuci na teme Gender mainstreaming, rodnoodgovorno budžetiranje sudjelovalo je 10 predstavnika/ca Radne grupe. Za vrijeme obuke, učesnici/e imali su priliku upoznati se sa problematikom ravnopravnosti spolova (općeniti pregled, terminologija, međunarodni standardi i institucionalni mehanizmi zaštite, pokreti za rodnu ravopravnost),  rodno odgovorno budžetiranje – zašto je bitno?(teorijski okvir i primjeri iz prakse), uključivanjem principa ravnpravnosti spolova u programe i projekte (gender mainstreaming),  implementacijom principa ravnopravnosti spolova u praksi kroz uvođenje gender budžetiranja, kao i metodologijom izrade akcionog plana i analiza postojećih dokumenata koji tretiraju pitanje ravnopravnosti spolova u Općini.

Na radionici su napravljene i konkretne aktivnosti na izradi Akcionog plana za unaprijeđenje žena u ruralnim oblastima (definisanje okvirnih ciljeva, aktivnosti, indikatora, partnera i vremenskog okvira). U narednom periodu očekujemo nacrt akcionog plana od naše radne grupe.

Doboj jug

Jačanje uloge žena... / Galerija slika

Jačanje uloge žena... / Dokumenti

©2019 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search