Definirani prvi koraci za usvajanje Akcionog plana za poboljšanje položaja žena iz ruralnih sredina

U Doboj Jugu predstavljen je Nacrt akcionog plana za poboljšanje položaja žena iz ruralnih područja. Prezentaciji su prisustvovali predstavnice i predstavnici Općine, nevladinih organizacija, privatnog sektora, te građanke i građani Doboj Juga. Razgovaralo se o predloženim mjerama i aktivnostima, te su definirani prvi koraci za usvajanje Akcionog plana.

           jacanje zena1

 

Akcioni plan se sastoji od četiri cilja:

·         UNAPREĐENJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA MJERAMA PODIZANJA SVIJESTI I KREIRANJEM PROMJENA U PONAŠANJU ŽENA I MUŠKARACA U OPĆINI DOBOJ-JUG

·    POSTIZANJE RAVNOPRAVNE ZASTUPLJENOSTI SPOLOVA U KREIRANJU POLITIKA I DONOŠENJU ODLUKA U OPĆINI DOBOJ-JUG

·        EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽENA U OBLASTI POLJOPRIVREDE, POMOĆU RODNO ODGOVORNOG BUDŽETIRANJA I PLANIRANJA KAO ALATA ZA UNAPREĐENJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

·     KREIRANJE SISTEMA U LOKALNOJ SAMOUPRAVI ZA KOORDINIRANO PROVOĐENJE AKCIONOG PLANA RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA OPĆINE DOBOJ-JUG ZA PERIOD 2016–2017.

jacanje zena2

Kako bi se osigurala provedba navedenih ciljeva za svaki su definirane mjere, aktivnosti, nosioci odgovornosti i partneri, vremenski okvir provedbe, te indikatori za praćenje uspješnosti implementacije. Na kraju perioda predviđenog za provedbu Plana predviđena je analiza uspješnosti provedbe, putem indikatora koji su postavljeni u matrici Akcionog plana. 

Jačanje uloge žena... / Galerija slika

Jačanje uloge žena... / Dokumenti

©2019 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search