Obukom Radne grupe do Akcionog plana

U sklopu inicijative "Jačanje uloge žene iz ruralnih područja ZDK", održana je obuka za Radnu grupu Općine Visoko

 Radna grupa za izradu Akcionog plana za unaprijđenje položaja žene iz ruralnih područja općine Visoko 26-27. marta 2015.g. prošla je radionicu kojoj je sudjelovalo 12 članova. Članovi radne grupe sačinjavaju predstavnici/e  općinske komisije za ravnopravnost spolova, općinskog vijeća, predtavnika/ca općine (oređenih službi), nevladinih organizacija kao i drugih zainteresiranih strana. 

 

Obuka je dala uvid u problematiku ravnopravnosti spolova (općeniti pregled, terminologija, međunarodni standardi i institucionalni mehanizmi zaštite, pokreti za rodnu ravopravnost),  rodno odgovorno budžetiranje – zašto je bitno?(teorijski okvir i primjeri iz prakse), uključivanje principa ravnpravnosti spolova u programe i projekte (gender mainstreaming),  implementaciju principa ravnopravnosti spolova u praksi kroz uvođenje gender budžetiranja, kao i metodologiju izrade akcionog plana i analiza postojećih dokumenata koji tretiraju pitanje ravnopravnosti spolova u Općini.

Na radionici su napravljene i konkretne aktivnosti na izradi Akcionog plana za unaprijeđenje žena u ruralnim oblastima (definisanje okvirnih ciljeva, aktivnosti, indikatora, partnera i vremenskog okvira). U narednom periodu očekujemo nacrt akcionog plana od naše radne grupe.

Visoko

Jačanje uloge žena... / Galerija slika

Jačanje uloge žena... / Dokumenti

©2019 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search