Članovi/ce Radne grupe u studijskoj posjeti Republici Hrvatskoj

5. 3. 2015. g. članovi/ice Radne grupe za izradu Strategije prema mladima FBiH bili su u studijskoj posjeti Republici Hrvatskoj. Studijsku posjetu organizirao je Institut za razvoj mladih KULT u saradnji s Federalnim ministarstvom kulture i sporta.  Cilj studijske posjete bila je razmjena iskustava u donošenju i primjeni strategije prema mladima te saznanja o poteškoćama prilikom implementacije strategije. Tokom studijske posjete, članovi/ice Radne grupe sastali su se s predstavnicima/ama Ministarstva socijalne politike i mladih Republike Hrvatske kao i s predstavnicima/ama Mreže mladih Hrvatske.

Prvi sastanak održan je u Ministarstvu socijalne politike i mladih gdje su se članovi/ice Radne grupe sastali s pomoćnikom ministrice Hrvojem Sadarić, načelnicom Sektora za socijalnu politiku i politike za djecu, mlade i obitelj Dubravkom Marušić i voditeljicom Službe za  mlade Moranom Makovec. Predstavnici/e Ministarstva su upoznali članove/ice Radne grupe s procesima izrade tri Nacionalna programa djelovanja za mlade te ukazali na bitne razlike između procesa njihove izrade.

studijska posjeta 1

studijska posjeta 2

  • Prilikom izrade prvog strateškog dokumenta za mlade za period od 2003 – 2008 formirana je radna grupa od 25 članova/ica koju su činili naučnici/e, predstavnici/e tijela državne uprave kao i  6 predstavnika/ca omladinskih udruženja. Pokrenuta je kampanja pod nazivom Uključi se kao i brojni info punktovi koji su imali za cilj informiranje mladih, ali su također bili odličan mehanizam koji je omogućavao dobivanje povratne informacije o potrebama mladih. U prvom Nacionalnom programu djelovanja za mlade nije bila predviđena evaluacija, što su u kasnijoj praksi izmijenili, kako bi bio jasan učinak ovako značajnog dokumenta.
  • U toku izrade drugog Nacionalnog programa djelovanja za mlade za period 2009 – 2013  Odlukom Vlade RH osnovan je Savjet za mlade kao međuresorno savjetodavno tijelo Vlade sa zadaćom sudjelovanja u razvoju javnih politika za mlade. U ovom tijelu sudjeluju predstavnici/e ministarstava i omladinskih udruženja.
  • U procesu izrade trećeg Nacionalnog programa za mlade za period 2014 – 2017 na inicijativu naučnika/ca prvi put je vršeno istraživanje o potrebama, problemima i potencijalima mladih na uzorku od 2000 ispitanika/ca. Također, održano je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na način da su online konsultacije bile otvorene 30 dana te su svi zainteresirani mogli dostaviti svoje primjedbe i prijedloge. Za program djelovanja svake godine piše se provedbeni program u okviru svake institucije. Uvedena je obaveza izrade vanjske evaluacije. Evaluacija se vrši neposredno pred kraj razdoblja strategije, kako bi se u zadnjim mjesecima još uvijek mogle izvršiti određene korekcije. Predstavnici/e ministarstva smatraju da je proces izrade trećeg Nacionalnog programa za mlade omogućio najviši stepen sudjelovanja mladih u njenoj izradi.

Tokom sastanka u Ministarstvu, članovi/ice Radne grupe iz FBiH predstavili su aktivnosti koje su do sada izvršene, a naročito je istaknut značaj analize problema i potreba mladih koja je bila polazni korak za izradu Strategije prema mladima FBiH. Osim toga predstavljen je i Zakon o mladima FBiH i pozitivne promjene koje je ovaj Zakon donio. Naročito je naglašen značaj općinskih nivoa vlasti koje imaju mnoge obaveze u pogledu implementacije Zakona.

Drugi sastanak održan je u prostorijama nevladine organizacije Zelena akcija s predstavnicima/ama Mreže mladih Hrvatske. Mreža mladih Hrvatske je savez 69 nevladinih organizacija mladih i za mlade koji u Republici Hrvatskoj djeluje kao krovna organizacija mladih. Predsjednik upravnog odbora Mreže mladih Hrvatske Marko Boko i voditeljica programa politike za mlade Petra Pekica razgovarali su s članovima/icama Radne grupe o prednostima i manama Nacrta zakona o mladima RH te su istakli da smatraju da nevladin sektor u Republici Hrvatskoj još uvijek nije spreman za donošenje takvog zakona. Također, predstavnici/e Mreže su istakli svoj značaj u procesu izrade nacionalnih programa za mlade.

studijska posjeta 3

Članovi/ice Radne grupe za izradu Strategije prema mladima FBiH su tokom studijske posjete imali priliku da čuju mnoge primjere dobre prakse koje mogu koristiti u svom daljnjem radu. Trenutno predstavnici/e rade na izradi strateških ciljeva i rezultata koje žele postići u okviru svojih institucija u narednom periodu, što će činiti tekst buduće Strategije prema mladima. Podsjećamo, Institut za razvoj mladih KULT rješenjem Vlade FBiH zadužen je za konsultativno - tehničku pomoć u procesu izrade Strategije.

©2020 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search