• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • color1 color
  • color2 color
  • color3 color

Publikacije Instituta za razvoj mladih KULT

Download
Download
Download
Download
Download

Finalni izvještaj Dijalog o jačanju omladinskog sektora FBiH/ Eng

Download

Finalni izvještaj Dijalog o jačanju omladinskog sektora FBiH/ BHS

Download

Analiza položaja žene u ruralnom području Zeničko-dobojskog kantona

Autorice: Emina Ćosić Puljić i Maida Čehajić

Priprema ovog dokumenta je podržana kroz regionalni projekat Promoviranje rodno odgovornih politika u Jugoistočnoj Evropi i Moldaviji (2013-2016) koji provodi UN-ova Agencija za ravnopravnost spolova i osnaživanje žena (UN Women), a finansijski podržava Austrijska razvojna agencija (ADA). Stajališta iznesena u ovoj publikaciji izražavaju mišljenje autorica, te nužno ne predstavljaju stavove UN Women, ADA-e, Ujedinjenih nacija ili bilo koje druge njihove agencije.

Download

Rodna ravnopravnost i osnaživanje žena u procesu upravljanja projektnim ciklusom

Smjernice namijenjene korisnicima grantova i drugim partnerima

Autorica: Mirna Dabić Davidović

Sarajevo, 2015

ISBN 978-9958-0391-4-0

Publikacija je urađena u okviru USAID-ovog Programa podrške marginaliziranim grupama (PPMG). Stavovi izneseni u ovoj publikaciji ne odražavaju nužno stav Američke agencije za međunarodnu saradnju (USAID) niti Vlade SAD-a.

Download

Proces izrade i donošenja lokalnog akcionog plana za zapošljavanje mladih kao sastavnog dijela strategije prema mladima i kriteriji za odabir i finansiranje omladinskih biznisa

Autorica: Aida Sušić

Sarajevo,2015

ISBN 978-9958-0391-3-3

Izrada i štampanje ove publikacije su podržani od strane Ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini, putem aktivnosti Projekta za zapošljavanje mladih.

Sadržaj i nalazi sadržani u ovoj publikaciji ne odražavaju nužno stavove Vlade Švicarske.

Download

Model podrške omladinskim startup biznisima u okviru lokalne politike prema mladima

Autorica: Tamara Butigan

Sarajevo,2015

ISBN 978-9958-0391-2-6

Izrada i štampanje ove publikacije su podržani od strane Ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini, putem aktivnosti Projekta za zapošljavanje mladih.

Sadržaj i nalazi sadržani u ovoj publikaciji ne odražavaju nužno stavove Vlade Švicarske

Download

Vodič kroz Zakon o mladima Federacije Bosne i Hercegovine Poređenje sa Zakonom o omladinskom organizovanju RS-a, dokumenti EU-a (dodatak)

Autori: Jasmin Bešić i Rusmir Pobrić

Sarajevo,2011.

ISBN 978-9958-1946-0-3

Knjiga je štampana u okviru projekta koji sufinansira Evropska unija. Stavovi izraženi u ovoj publikaciji ne održavaju stavove Evropske unije.

Download

Zakon o mladima Federacije Bosne i Hercegovine

Download

Zakon o volontiranju Federacije Bosne i Hercegovine

Download

Katalog 2011/2012. o programima neformalnog obrazovanja na području grada Sarajeva

Priređivačica: Merima Šabić

Sarajevo, 2012.

Podršku ovom projektu pruža Grad Sarajevo što ukazuje na spremnost Grada i njegovih institucija da unaprijedi i intenzivira saradnju sa civilnim društvom u cilju jačanja lokalne samouprave i sudjelovanja građana/ki u vršenju poslova od javnog značaja.

Ovaj projekt se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta "Jačanje lokalne demoktarije/demokracije II-LOD II" koji finansira Evropska unija iz sredstava instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura, a u saradnji sa Gradom Sarajevo.

Ovaj tekst ne odražava službene stavove Europske unije niti Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH. Sadržaj teksta je isključiva odgovornost Instituta za razvoj mladih KULT.

Download

Izborna lektira Programi M1 Prave za mlade

Autor: M1 Prava za mlade

Sarajevo,2014.

Download

Mladi i izbori Analiza istraživanja o učešću mladih na izborima u BiH 2014.

Autorica: Šeherzada Halimić

Sarajevo,2014.

ISBN 978-9958-1946-9-6

Stavovi izraženi u ovoj publikaciji ne odražavaju neminovno stavove finansijera projekta-Evropske unije.

Download

Politike prema mladima Analiza naklonjenosti političkih stranaka prema mladima u Bosni i Hercegovini za 2012./2013.godinu

Autorica: Šeherzada Halimić

Sarajevo,2014.

ISBN 978-9958-0391-0-2

Stavovi izraženi u ovoj publikaciji ne odražavaju neminovno stavove finansijera projekta-Ambasade Savezne Republike Njemačke u Sarajevu i Evropske unije.

Download

Vodič kroz Pravilnik o vođenju spiska omladinskih udruženja na općinskom nivou u Federaciji Bosne i Hercegovine

Autori: Mirzana Subašić i Jasmin Bešić

Sarajevo, 2012.

Download

Evropske smjernice za vrjednovanje neformalnog i informalnog učenja

Priređivač: Jasmin Bešić

Prevoditeljica: Lejla Strika

Sarajevo, 2012.

ISBN 978-9958-1946-1-0

Prvo izdanje na engleskom jeziku: European guidelines for validating non-formal and informal learning 

Download

Analysis of Youth Policies at All Levels of Government in BiH for 2012/2013

Authors: Rusmir Pobrić, Mersad Gušić, Nejra Neimarlija Roić, Bojana Trninić, Šeherzada Halimić

Translated by:Tamara Butigan

Sarajevo,2015

This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Institute for Youth Development KULT and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

<< Početak < « 1 2 » > Kraj >>
Stranica 1 od 2

Izradom Strategije prema mladima do boljeg života mladih u KS

Izradom Strategije prema mladima do boljeg života mladih u KS

Počela je izrada prve Strategije prema mladima Kantona Sarajevo. Komisija za izradu Strategije koju je imenovala Vlada KS, a koju čine predstavnici kantonalnih ministarstava i nadležnih skupštinskih komisija, Gradske uprave...

19 Apr 2017 Pregleda:1108

Više...

Ho'š se vraćat'? NIKAD!

Ho'š se vraćat'? NIKAD!

Piše: Amela Sačić, Institut za razvoj mladih KULT Jutro. Onako, ni oblačno ni sunčano. Prosto tmurno. Svakodnevnica. Ustajem, spremam se, kafa, probijanje kroz gužve i posao. Kucanje šifri, jer nalog ti...

17 Apr 2017 Pregleda:7135

Više...

Podrška u pokretanju društvenih biznisa

Podrška u pokretanju društvenih biznisa

U Sarajevu je 7. aprila 2017. godine održan Demo Day-u II u organizaciji Fondacije Mozaik, a koji je okupio mlade ljude sa potencijalnim biznis idejama koje su vrijedno razvijali u...

10 Apr 2017 Pregleda:2685

Više...
Ul. 4. viteške brigade 34-36 BA-71210 Ilidža Tel.: +387(33) 778 778 Faks: +387(33) 778 779 Ured Gradačac
COPYRIGHT © 2010 KULT BiH. SVA PRAVA ZADRŽANA.

Broj posjeta: 1790149