• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • color1 color
  • color2 color
  • color3 color
Nizak stepen realizacije kapitalnih izdataka jedna je od karakteristika izvršenja Budžeta institucija BiH PDF  | Ispis |  E-mail
Autor Amela   
Utorak, 08 Novembar 2016 15:52

Prihvaćen je Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu na 34. sjednici Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma PSBiH, koja je održana 7. i 8. novembra 2016. godine. Na sjednici je prihvaćen Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu. S prihodnovne strane Budžeta, po visini učešća u Budžetu prethode prihodi, zatim primici od prodaje stalnih sredstava, sukcesija i višak prihoda iz prethodne godine. Iako je Izvještaj prihvaćen, kritike su vezane za kasno usvajanje Budžeta, izmjene u Budžetu se odvijaju van znanja PSBiH, manje izvršenje od planiranog, nizak stepen realizacije kapitalnih izdataka, spora realizacija kapitalnih izdataka, nesankcionisanje odgovornih itd. Prihvaćen je i Izvještaj o reviziji izvršenja Budžeta institucija BiH za 2015. godinu. Komisija je usvojila Izvještaj o obavljenoj reviziji učinka o temi: „Praćenje realizacije preporuka revizije učinka“. Primljen je k znanju Godišnji plan revizije za 2016. godinu, čiji je sačinilac Ured za reviziju institucija BiH.

Na 35. sjednici Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) podržana su načela Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH. 

Komisija je odgodila izjašnjavanje i zaključila da od Kolegija Predstavničkog doma PSBiH zatraži produženje roka od 60 dana za dostavu mišljenja o načelima Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH. Usvojen je i zaključak koji će biti upućen Predstavničkom domu PSBiH, a kojim se od Vijeća ministara BiH zahtijeva da do 31. decembra 2016. godine izradi i u parlamentarnu proceduru dostavi sistemski i cjelovit Prijedlog zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, kojim će obuhvatiti sve dosadašnje nedostatke koji su se u primjeni Zakona pojavili, ukazujući na potrebu sistemskog pristupa problematici reguliranja plaća i naknada zaposlenih u institucijama BiH, a ne povremenog, ad hoc pristupa kojim se rješavaju pojedinačna aktuelna pitanja i zahtjevi pojedinih institucija.

zgrada-parlamenta-bih copy copy copy


U vezi s ranije prihvaćenim Izvještajem o reviziji izvršenja Budžeta institucija BiH za 2015. godinu, Komisija je usvojila zaključak koji će biti upućen Predstavničkom domu PSBiH, a kojim se od Vijeća ministara BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH traži da, najkasnije do kraja 2016. godine, razmotre „Izvještaj o reviziji izvršenja Budžeta institucija BiH za 2015. godinu“, i da zajedno kreiraju „Program aktivnosti i mjera“ koje će se poduzeti u pravcu prevazilaženja nedostataka u poslovanju prezentiranih u revizorskom izvještaju i preventivnih mjera kojima će zapriječiti ponavljanje istih nalaza revizije u narednim izvještajima revizije. Navedeni „Program aktivnosti i mjera“ ima se javno objaviti najkasnije do kraja februara 2017. godine na internet - stranicama Vijeća ministara BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH, a da se u kopiji dostavi PSBiH u istom roku. 

Usvojen je i zaključak koji će biti upućen Domu i kojim se od Vijeća ministara BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH traži da promptno pristupe sveobuhvatnoj realizaciji preporuka revizije koje su sadržane u tekstu „Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH za 2015. godinu». Od istih institucija također se traži da najkasnije do 1. marta 2017. godine dostave PSBiH popunjenu tabelu iz priloga 1. ovih zaključaka. 

Usvojen je i zaključak kojim se od Vijeća ministara BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH traži da posebnu pažnju posvete jačanju sistema unutarnjih kontrola, te da, u cilju povećanja efikasnosti finansijskog poslovanja i pouzdanosti finansijskih izvještaja, uspostave odgovarajući sistem unutarnjih kontrola kojima će smanjiti rizik od ponavljanja istih ili pojave novih grešaka u svom finansijskom poslovanju.

Primljena je k znanju Informacija o stanju javne zaduženosti BiH na dan 30. juni 2016. godine.

Share this post

 

O ravnopravnosti i prevenciji nasilja i u Herceg Novom

O ravnopravnosti i prevenciji nasilja i u Herceg Novom

U Herceg Novom održan je godišnji sastanak svih balkanskih partnera Olof Palme Centra. Sastanak je bio prilika da svi partneri uče o novim principima rada na temu politika rodne ravnopravnosti...

28 Apr 2017 Pregleda:44

Više...

U rad Skupštine USK uključeni i mladi

U rad Skupštine USK uključeni i mladi

Predstavnici Vijeća mladih USK bit će uključeni u rad i donošenje odluka Skupštine Unsko- sanskog kantona. Na inicijativu poslanika Kenana Keserovića izmijenjen je član Poslovnika Skupštine USK koji se odnosi na...

25 Apr 2017 Pregleda:2598

Više...

Izradom Strategije prema mladima do boljeg života mladih u KS

Izradom Strategije prema mladima do boljeg života mladih u KS

Počela je izrada prve Strategije prema mladima Kantona Sarajevo. Komisija za izradu Strategije koju je imenovala Vlada KS, a koju čine predstavnici kantonalnih ministarstava i nadležnih skupštinskih komisija, Gradske uprave...

19 Apr 2017 Pregleda:3805

Više...
Ul. 4. viteške brigade 34-36 BA-71210 Ilidža Tel.: +387(33) 778 778 Faks: +387(33) 778 779 Ured Gradačac
COPYRIGHT © 2010 KULT BiH. SVA PRAVA ZADRŽANA.

Broj posjeta: 1796142