• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
 • default color
 • color1 color
 • color2 color
 • color3 color
Na radionici Izvještaja o izvršenju Budžeta FBiH za 2014. g. prezentirana izdvajanja za mlade PDF  | Ispis |  E-mail
Autor Nejra N   
Petak, 03 Juli 2015 14:45

U okviru Projekta Jačanje institucija vlasti i procesa (SGIP) u BiH organizirana je radionica o temi Izvještaja o izvršenju Budžeta FBiH za 2014. g. Radionica je organizirana u četvrtak, 2. 7. 2015. g. u Akademiji nauka i umjetnosti BiH. Na radionici su učestvovali parlamentarci/ke Parlamenta Federacije BiH, predstavnici/e akademije, predstavnici/e nekoliko resornih ministarstava FBiH, te predstavnici/e Saveza općina i gradova FBiH.

Prezentirana je analiza Izvještaja o izvršenju budžeta FBiH za 2014. g. Detaljno je prezentirana struktura Budžeta FBiH s prikazanim vrstama prihoda i rashoda, volumenom ovih sredstava, kao i grafičkim prikazom. Uočene su razlike između planiranog i izvršenog Budžeta, gdje je izvršeni Budžet FBiH niži od planiranog.

Predstavnik Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva predstavio je usvojenu, srednjoročnu Strategiju razvoja poljoprivrednog sektora u FBiH 2015 – 2019 g. U 2014. g. navedeno ministarstvo nije izdvojilo sredstva za mlade, a u skladu s novom Strategijom mladi i žene će imati prednost prilikom dodjele poticaja za poljoprivredu.

Predstavnica Instituta za razvoj mladih KULT prezentirala je izdvajanja za mlade iz Budžeta FBiH u 2014. g. Prezentacija je bila bazirana na dostupnim informacijama na internetskim stranicama resornih ministarstava, budući da u okviru Izvještaja o izvršenju Budžeta FBiH za 2014. g. nema posebno izdvojenih informacija o bilo kojoj kategoriji društva, pa tako ni o mladima. Naravno, za mlade, omladinske organizacije i organizacije koje se bave pitanjima mladih bilo bi korisno da Izvještaj o izvršenju budžeta FBiH prepozna mlade kao posebnu kategoriju i osvrne se na izdvajanja za mlade.

U skladu s dostupnim informacijama na internetskim stranicama resornih ministarstava FBiH, devet ministarstava je izdvojilo 2.298.700 KM za mlade u 2014. g., što čini oko 0,1% od ukupnog Budžeta FBiH. Preostalih sedam ministarstava nije izdvojilo sredstva za mlade i omladinske organizacije. Izdvojena sredstva odnose se na stipendiranje različitih kategorija mladih, obučavanje mladih službenika/ca, omladinski turizam, preduzetništvo mladih, stipendiranje za obučavanje za stare zanate itd. Federalna ministarstva koja su planirala izdvojiti određena sredstva za mlade ili su izdvojila sredstva za mlade su: Federalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Federalno ministarstvo zdravstva, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Federalno ministarstvo razvoja, preduzetništva i obrta, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, Federalno ministarstvo pravde, te Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica.

Sredstva koja se planiraju za mlade u Budžetu FBiH nisu dovoljno jasno naznačena, tako da nije moguće iz Budžeta i planova rada resornih ministarstava obračunati sva planirana i izvršena sredstva za mlade. Oba dokumenta FBiH kod pojedinih resornih ministarstava daju općenite informacije o transferima, koji su u konačnici namijenjeni za više različitih kategorija društva, ali te kategorije i predviđena sredstva po kategorijama, nisu detaljno naznačena. Tek analizirajući rezultate javnih poziva za dodjelu transfera, možemo naprimjer zaključiti da su sredstva u određenom iznosu izdvojena i za mlade preduzetnike/ce, a ne samo za ukupnu populaciju preduzetnika u FBiH. 

Iz navedenog, dolazimo do sljedećih preporuka:

 1. Harmonizirati planove rada resornih ministarstava, dokumente programskog budžeta i dokumente izvršenja Budžeta FBiH s prioritetima iz strateških dokumenata FBiH. Strategija prema mladima FBiH 2016 – 2020 koja je u procesu izrade dat će konkretne smjernice federalnim ministarstvima o prioritetima vezanim za politiku prema mladima iz svakog resora;
 2. Povećati transparentnost poziva za učešće u raspodjeli transfera za mlade, te promovirati javne pozive na društvenim mrežama koje koriste mladi;
 3. Eliminirati neučinkovite programe za mlade iz Budžeta FBiH i zamijeniti ih programima koji će imati veću korist za veći broj mladih, te omogućiti efektivnije i efikasnije učešće mladih;
 4. Kreirati nove ili poboljšavati postojeće strateške dokumente FBiH u skladu s nalazima revizije učinka koje će planirani budžet pratiti;
 5. Ulagati već predviđena budžetska sredstva za zapošljavanje mladih u perspektivne sektore, gdje se mladi mogu brže zaposliti (npr. IT sektor).

Radionica o Izvršenju Budžeta FBiH za 2014. g. organizirana je u okviru Projekta jačanja institucija vlasti i procesa u BiH (SGIP), na kojem je Institut partner, a kojeg finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).

Public Policy Dialogue Sarajevo 2

Public Policy Dialogue Sarajevo 3

Share this post

 

Mladi u Tuzlanskom kantonu 2018. godini u fokusu

Mladi u Tuzlanskom kantonu 2018. godini u fokusu

Tuzlanski kanton 2018. godinu započinje stavljanjem mladih u fokus djelovanja vlasti. Prvog dana ove godine, stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog...

18 Jan 2018 Pregleda:1203

Više...

Može li Speed Dating pomoći studentima/cama u pronalasku željenog posla?

Može li Speed Dating pomoći studentima/cama u pronalasku željenog posla?

Ekonomski fakultet u Sarajevu, u četvrtak, 14.12.2017. g., bio je domaćinom događaja PRO Career, koji je dio CEO Academy. Događaj je organiziran u dva dijela: konferencijskom i speed datingu. Speed dating je...

13 Dec 2017 Pregleda:17092

Više...

Konkurs za radno mjesto

Konkurs za radno mjesto

                              Institut za razvoj mladih KULT, ·Ul. 4. viteške brigade 34-36· 71210 Ilidža · www.mladi.org Institut za razvoj mladih KULT raspisuje KONKURS za radno mjesto 1.Finansijski službenik/ca–konkurs 01.09.0-N2.1-14122 Institut za razvoj mladih KULT, na osnovi...

11 Dec 2017 Pregleda:21298

Više...
Ul. 4. viteške brigade 34-36 BA-71210 Ilidža Tel.: +387(33) 778 778 Faks: +387(33) 778 779 Ured Gradačac
COPYRIGHT © 2010 KULT BiH. SVA PRAVA ZADRŽANA.
Counter: Access denied for user 'mladiorg_mirza'@'localhost' (using password: YES)