• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • color1 color
  • color2 color
  • color3 color
Spremnost institucija u BiH na otvorenost javnih podataka PDF  | Ispis |  E-mail
Autor Nejra N   
Petak, 27 Februar 2015 18:43

U petak, 27. februara 2015. u Sarajevu, predstavnica Instituta je učestvovala u okruglom stolu na temu „Spremnost Institucija u Bosni i Hercegovini na otvorenost javne podatke“.

Otvoreni javni podaci su oni koje bilo ko može slobodno koristiti i dijeliti. Karakteristike otvorenih javnih podataka su lahka dostupnost i neznatni troškovi, jer se primarno preuzimaju sa interneta. Također, podaci se mogu ponovo koristiti i ponovo dijeliti uz mogućnost miješanja sa drugim podacima, i sve u cilju objektivnog informisanja građana i građanki o određenoj temi za koju se zanimaju. Otvoreni podaci se mogu univerzalno koristiti, ili se mogu koristiti od strane građana i građanki. Također, određene zabrane korištenja javnih podataka u komercijalne svrhe ili korištenje podataka samo na jednom određenom području su u suprotnosti sa idejom otvorenih javnih podataka.

Na okruglom stolu, predstavnici nevladinog sektora i medija su raspravljali o svjesnosti građana i građanki o otvorenim javnim podacima i njihovim pravima vezanim za njih i o ulozi civilnog društva i medija kad je riječ o otvorenim javnim podacima.

BiH je članica „Partnerstva za otvorenu vlast“ od 24. februara 2014. i preuzela je odgovornost da provede niz konkretnih mjera za implementaciju načela otvorene vlasti. Jedan od prvih koraka je da se osmisli akcioni plan u formi strateškog dokumenta kojim će se prepoznati prioriteti i aktivnosti u području transparentnog i odgovornog rada vlasti, sudjelovanja građana u procesu donošenja odluka i korištenja novih tehnologija i inovacija da bi se povećala otvorenost vlasti. Taj dokument će naglasiti primjere dobre prakse i pouke iz zemalja širom svijeta. Predstavnici civilnog društva i medija su dali sugestije koje će pomoći u stvaranju navedenog strateškog dokumenta.

Okrugli stol su organizovali Transparency International BiH i Open Knowledge Foundation iz Velike Britanije.

Spremnost institucija otvoreni podaci1  

Share this post

 

O ravnopravnosti i prevenciji nasilja i u Herceg Novom

O ravnopravnosti i prevenciji nasilja i u Herceg Novom

U Herceg Novom održan je godišnji sastanak svih balkanskih partnera Olof Palme Centra. Sastanak je bio prilika da svi partneri uče o novim principima rada na temu politika rodne ravnopravnosti...

28 Apr 2017 Pregleda:42

Više...

U rad Skupštine USK uključeni i mladi

U rad Skupštine USK uključeni i mladi

Predstavnici Vijeća mladih USK bit će uključeni u rad i donošenje odluka Skupštine Unsko- sanskog kantona. Na inicijativu poslanika Kenana Keserovića izmijenjen je član Poslovnika Skupštine USK koji se odnosi na...

25 Apr 2017 Pregleda:2597

Više...

Izradom Strategije prema mladima do boljeg života mladih u KS

Izradom Strategije prema mladima do boljeg života mladih u KS

Počela je izrada prve Strategije prema mladima Kantona Sarajevo. Komisija za izradu Strategije koju je imenovala Vlada KS, a koju čine predstavnici kantonalnih ministarstava i nadležnih skupštinskih komisija, Gradske uprave...

19 Apr 2017 Pregleda:3804

Više...
Ul. 4. viteške brigade 34-36 BA-71210 Ilidža Tel.: +387(33) 778 778 Faks: +387(33) 778 779 Ured Gradačac
COPYRIGHT © 2010 KULT BiH. SVA PRAVA ZADRŽANA.

Broj posjeta: 1796139