• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • color1 color
  • color2 color
  • color3 color
Obuka i certificiranje službenika/ca za mlade - O obuci
 
Vijesti
O obuci
O certificiranju
O priznavanju certifikata
O zapošljavanju
Javni poziv
Kontakt
Fotografije

Institut za razvoj mladih KULT provodi programe obuke za službenike/ce za mlade i certificiranje službenika/ca koji se bave radom s mladima u gradskim, općinskim i kantonalnim organima vlasti.

Službenici/e za mlade dužni su stalno raditi na stručnom osposobljavanju i usavršavanju. Osoba koja ne posjeduje certifikat, a radi u državnoj službi i obnaša funkciju i poslove  službenika/ce u Federaciji BiH dužna je najduže u roku od dvije godine proći obuku službenika/ce i steći odgovarajući certifikat.

Institut planira, organizira i provodi obuku te izdaje certifikat o završenom osnovnom programu obuke i potvrdu o završenom naprednom programu obuke službenika/ca.

Programom osnovne obuke polaznik/ca se osposobljava za obavljanje poslova stručne osobe u državnoj službi za rad s mladima.

Službenik/ca ima posredničku funkciju između organa uprave i mladih te osigurava odgovarajuću podršku mladima.

Programom obuke polaznik/ca se osposobljava za:

a) saradnju i pružanje stručne pomoći mladima pri izradi projekata, osnivanje omladinskih udruženja i promoviranje omladinskog rada,

b) zastupanje interesa mladih i savjetovanja mladih,

c) identifikaciju problema i potreba mladih,

d) koordinaciju procesa uspostavljanja i provođenja politike prema mladima na odgovarajućem nivou vlasti,

e) koordinaciju između omladinskih udruženja, organa uprave i nevladinog sektora,

f) afirmaciju i saradnju pri provođenju politike prema mladima sa svim bitnim subjektima - javnim ustanovama iz  oblasti kulture i sporta, fakultetima, srednjim školama i drugim odjelima za mlade,

g) vođenje općinskog spiska omladinskih udruženja i neformalnih grupa,

h) pripremanje prijedloga za finansiranje i sufinansiranje projekata između omladinskih udruženja i organa uprave, 

i) pripremanje izvještaja, analiza i informacija o realizaciji projekata,

j) druge poslove u skladu s Zakonom i podzakonskim aktima. 

 

Program obuke planira se i provodi prema nastavnom programu kurikuluma za obuku službenika/ca za mlade čiji je nosilac autorskih prava Institut za razvoj mladih KULT.

Program obuke sastoji se od osnovne i napredne obuke. Osnovnu obuku pohađaju osobe koje ispunjavaju kriterije prijave na javni poziv prema Pravilniku o procedurama obuke i certificiranju službenika/ca za mlade. Naprednu obuku pohađaju osobe koja imaju certifikat osnovnog programa obuke u cilju usavršavanja i doobučavanja. Program osnovne obuke za službenika/cu traje 120 radnih sati, raspoređenih po modulima.

Program osnovne obuke sastoji se od:

1. pet modula obuke koji se provode primjenjujući metodologiju interaktivnog pristupa iz sljedećih osnovnih oblasti:

a)      Rad s mladima,

b)      Administrativne procedure,

c)       Upravljanje projektom,

d)      Politika prema mladima,

e)      Komunikacija, timski rad i liderstvo,

f)       Lobiranje i odnosi s javnošću,

g)      Ljudska prava i demokracija, 

2. zadaća (praktičan rad između modula uključujući i male građanske inicijative),

3. studijskih posjeta,

4. pismenog ispita.

 

Polaznik/ca koji učestvuje u najmanje 80% programa obuke može steći certifikat.

Prava i obaveze polaznika/ca obuke koji dolaze iz Federacije BiH, kao i oblast sadržaja programa obuke uređeni su Pravilnikom o procedurama obuke i certificiranju službenika/ca za mlade. 

Share this post

 

Mladi u regionu prepušteni sami sebi, ali ne odustaju

Mladi u regionu prepušteni sami sebi, ali ne odustaju

Države ne rade dovoljno kako bi zadržale mlade, istakli su učesnici i učesnice Omladinske konferencije koja je od 18. do 21. septembra održana u Gradačcu. Konferenciji su prisustvovali mladi iz Srbije,...

22 Sep 2017 Pregleda:254

Više...

Bolje džaba ležati nego džaba raditi – izgovor je za lijene i neambiciozne mlade

Bolje džaba ležati nego džaba raditi – izgovor je za lijene i neambiciozne mlade

Nedžad Kamenica, praktikant u Institutu za razvoj mladih KULT Početkom septembra 2016. godine dobio sam odličnu vijest da sam primljen kao jedan od 20 polaznika prve generacije SHL Akademije za mlade...

19 Sep 2017 Pregleda:1299

Više...

Gradačac domaćin susreta mladih iz sedam zemalja

Gradačac domaćin susreta mladih iz sedam zemalja

Više od 40 mladih lidera/ki, volontera/ki, profesionalaca i aktera relevantnih za omladinski rad, međunarodnu saradnju i temu migracija mladih prisustvuje Omladinskoj konferenciji koja se održava u Gradačcu od 18. do...

19 Sep 2017 Pregleda:735

Više...
Ul. 4. viteške brigade 34-36 BA-71210 Ilidža Tel.: +387(33) 778 778 Faks: +387(33) 778 779 Ured Gradačac
COPYRIGHT © 2010 KULT BiH. SVA PRAVA ZADRŽANA.
Counter: Access denied for user 'mladiorg_mirza'@'localhost' (using password: YES)